Здравейте,

Застраховката „Живот“ осигурява защита на живота и трудоспособността на застрахования. Сключвайки полицата сте защитени от възникване на определени събития. При застраховката „Живот“, свързана с изплащане на кредит разликата е, че ако настъпи застрахователно събитие Банката, в полза на която се открива застраховката, получава от застрахователя обезщетението. Ако сключите такава застраховка, след като кредита вече е станал необслужван, няма да постигнете нищо. Застрахователят ще откаже изплащане на суми, тъй като застрахованите събития са настъпили преди сключване на застраховката.

Ако желаете да застраховате здравето и работоспособността си бихте могли да сключите застраховка „Живот“, която няма отношение към кредита.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg