как може от ЕТ да прехвърлим фирмата си в ЕООД?

Добър ден! Аз искам да, Ви попитам как може от ЕТ да прехвърлим фирмата си в ЕООД? Благодаря Ви предварително! С уважение: Виктор Христов

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Доколкото ни е известно прехвърлянето на предприятие е регламентирано в Търговският закон в глава 4 Предприятия и сделки с тях. За да престане да съществува ЕТ то трябва да се изкупи от новото дружество ЕООД. Според чл.60 (1) ”фирмата на ЕТ може да бъде прехвърлена на трето лице само заедно с предприятието му.Съгласието трябва да бъде дадено съобразно с чл.15 (1).” Това означава, че първо трябва да се учреди ЕООД и след това да се закрие ЕТ. Новото предприятие придобива всички активи и пасиви на придобитата фирма (ако има такива). Дружеството с ограничена отговорност се учредява по реда на Глава 13 от Търговския закон, като минимално необходимият капитал за учредяване е 5000 лв.

Според Глава 15 и по-конкретно чл.261 (1) Търговските дружества могат да се преобразуват чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна в правната форма. Тази глава от закона излага необходимите действия при преобразуване.

Когато се извършва търговска сделка, свързана с прехвърляне на предприятие по чл.15 от ТЗ трябва да се уведоми териториалната дирекция на НАП, като това става преди внасянето на искането за вписване на обстоятелството в съда.

Тъй като въпросът към нас е по-скоро правен, отколкото финансов, Ви съветваме да се обърнете към услугите на правен консултант или адвокат, който да Ви даде по-адекватна и подробна информация.

Все пак се надяваме, че в някаква степен сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.