"Ваканционно селище Русалка" ЕАД е непублично дружество, което означава, че неговите акции не се търгуват на Българска фондова борса. Информация относно работата с акции на непублични дружества можете да получите тук.

Във връзка с продажбата на акции и изплащането на дивидент Ви съветваме да се обърнете директно към дружеството, като успяхме да открием следните координати:
       
Каварна, тел.:  0570 85185

Полезно е да знаете, че изплащането на дивиденти има давностен срок.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ