Как да се ориентирам и избера ДПФ?


0 гласа2302 прочитания

Аз съм човек на 53г.,с много ниска заплата,поради ниската покупателна възможност на клиентите и прекалено високата конкуренция на пазара.Разполагам с не голяма сума от продажбата на наследствено жилище в провинцията.Не мога да си позволя да загубя тези пари,защото нови постъпления няма откъде да дойдат.Всички финансови продукти,които се предлагат на пазара нямат гаранция за вложените средства.Чета и обмислям и като че ли съм склонна да инвестирам в доброволен пенсионен фонд.Прочетох последните резултати и класации, които не са обвързани с бъдещи такива. Как да се ориентирам и избера ДПФ?
Свързани теми
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Здравейте,

Изборът на пенсионен фонд трябва да е съпътстван с информация за следните няколко основни неща:
  • Кои са акционерите в дружеството
  • В какво инвестира
  • Сравнение в доходността между различните фондове
  • Сравнение в размера на таксите
Първите два въпроса са взаимосвързани и темата е много обширна. Накратко това, което трябва да направите е да изберете фонд, който има добра репутация на пазара. Съществуват твърдения, че акционерите на част от пенсионните фондове притежават други фирми. Притежавайки група от фирми парите, които постъпват в пенсионния фонд биват разпределяни към другите фирми, като по този начин фондът прави т.нар. „инвестиции в свързани лица“. Колкото повече един фонд инвестира по този начин, толкова е по-голям риска за лицето, което участва в този фонд. Това, по което можете да разпознаете тези фондове е по-високата им доходност, която реализират.

По отношение сравнението на доходността на различните фондове, КФН предоставя подробна статистика за двугодишната доходност в края на всяко тримесечие за всеки пенсионен фонд. Тази информация може да намерите на този линк.

Таксите, които пенсионните фондове удържат не бива да бъдат пренебрегвани в никакъв случай. КФН залага с Наредба максимален размер на тези такси, но дружествата сами избират какъв да е размерът им, разбира се рамките на максимално допустимото. Може да се окаже, че някой фонд е с по-висока доходност, но инвестиционната такса да е с по-висок размер и в крайна сметка реалната доходност на първият ще е по-ниска.

Материалът, който би могъл да Ви бъде полезен е този – „Депозит или доброволен пенсионен фонд“.

Поздрави,
Екипът на MoitePari.bg