Как мога да разбера за кредит който ми излиза в кредитния регистър,към коя банка е?

Здравейте,как мога да разбера за кредит който ми излиза в кредитния регистър,към коя банка е защото нямам идея за какво става на въпрос, възможно ли е да имам издадена кредитна карта за която незнам и тя да излиза като задължение.

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

За да получите информация за кредита (и за банката най-вече), който излиза в Централния Кредитен Регистър, трябва да се обърнете към служителите в ЦКР. Според Наредба No 22 на БНБ Вие сте в правото си да направите справка в ЦКР за Вашата кредитна задлъжнялост. Това Ваше право е уредено в Глава Трета – Условия и ред за ползване на информацията, съдържаща се в централния кредитен регистър. Отговорност, контрол и санкции - в членове 14, 16, 17, 18.

Но, за да сте сигурни и за да получите повече информация, най-добре ще е да звъннете в БНБ на телефон (+3592) 91459 (централа), от където да Ви прехвърлят към служителите в ЦКР, които ще отговорят най-точно и подробно на Вашите въпроси.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Здравейте, може ли някои да ми отговори ,защо след повече от 6 месеца , след проверка в кредитиния регистър се оказва ,че кредита и кредитната карта все още съществува като задължение, към кредит който е закрит преди повече от 6 месеца.

За да заличите тези вече погасени задължения се обърнете към банката, към която са съществували и изискайте те да бъдат премахнати от кредитния регистър, след като в настоящия момент те не са актуални.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.
 
Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Здравейте! Моят въпрос е следният искам да тегля потребителски заем, но при попълването на молбата за кредит не ми е ясно в графата имате ли други кредити трябва ли да се пише ако имаш кредитна карта, или си си купил нещо на изплащане -това кредити ли са! Благодаря предварително
При попълване на Молба за отпускане на кредит в посочената от Вас графа е препоръчително да се посочат всички видове кредити (както тези към банкови, така и тези към небанкови институции), по които сте главно задължено лице, както и евентуално месечните Ви вноски по тези кредити. Това се изисква от банката като информация, тъй като сборът от всички Ваши задължения към кредитори не могат да надвишават определен процент от получаваните месечни доходи. Това се явява основата при вземане на решение за отпускане на потребителски кредит.

По принцип и кредитната карта, и взетите стоките на изплащане са вид кредит. Обикновено ако банката изисква информация за тях съществува отделно поле, в което се декларира дали имате кредитни карти, колко са на брой и евентуално за техния вид. Съветваме Ви при липса на такова поле да попълните и двата вида заеми. В противен случай кредитният специалист може да сметне, че се опитвате да укриете другите заеми и по този начин рискувате да Ви бъде отказано отпускането на желания кредит.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
През м. януари направих опит да изтегля кредит от банка, но не ми отпуснаха, т. к. имах два необслужвани кредита към други банки. М. февруари се издължих и закрих кредитните карти, Въпросът ми е мога ли м. юли отново да пробвам да изтегля кредит, без да съществувам в кредитния регистър?
За да сте сигурни, че към датата на кандидатстване статутът на нередовен платец в системата за справка задлъжнялостта на клиентите на банките-ЦКР, Ви съветваме да си издадете справка за кредитната задлъжнялост. Тази справка може да бъда изготвена от всяка банкова институция срещу заплащане на такса, като може издаването й е лично или чрез нотариално заверено пълномощно. Съветваме Ви да си извадите тази справка, тъй като ако Ви откажат отпускане на кредитна карта или кредит, банката не е длъжна да Ви даде основание за отказ.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
здравейте искам да попитам нещо усвоих кредит от банка миналият ден, интересувам се кога той ще бъде вписан в кредитният регистър много ще ви бъда благодарен за отговора, интересува ме за колко дни банките подават тази информация дали е всеки месец на 15-то число каквато е практиката когато си покриваш задълженията
Според Наредба 22 за Централен кредитен регистър и по-конкретно чл. 5 (5) банките и техните дъщерни финансови институции предоставят информация на БНБ за всички кредити в срок не по-дълъг от 5 работни дни, считано от сключването на договор за кредит или от настъпването на изменение по този управления на банковите институции имат правото да подават информация към кредитния регистър.

Относно информацията, която се подава всеки месец на 15-то число, следващ отчетния банковите институции подават информация към регистъра за вече отпуснат кредит до неговото окончателно изплащане. Повече информация за регистъра може да намерите тук.

Надяваме се, че сме отговорили на въпросът Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, искам да питам има ли начин човек сам да проверява в кредитния регистър точно какво се случва, дали има просрочия по кредити и кр. карти и дали изобщо е в този регистър или не, благодаря ви предварително
Както неведнъж сме отговаряли достъп до системата за кредитна задлъжнялост на клиентите на банките или накратко ЦКР имат единствено банковите институции, което изключва възможността да бъдат извличани данни от системата от субекти, различни от банковите институции и БНБ. Ако желаете да Ви бъде изготвена справка за кредитна задлъжнялост, трябва да подадете искане за изготвяне на справка в банкова институция или БНБ. Тъй като в миналото сме отговаряли на запитвания с подобна насоченост, повече информация може да намерите тук. Ако желаете да получите повече информация за това как действа системата, това може да направите като отворите този линк.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, искам да попитам нещо, имах потребителски кредит, който в последствие стана изискуем от частен съдия изпълнител. После кредита ми беше изкупен от някаква фирма. Въпросът ми е има ли го в кредитния регистър този заем след като е изкупен от тази фирма. Благодаря предварително.
Съгласно Чл.5 от Наредба 22 на БНБ:

„Банките и техните дъщерни финансови институции са длъжни да предоставят за регистъра информация в електронен вид за всички кредити на техните клиенти и за настъпилите изменения по тези кредити.

(2) Когато банка или дъщерна на банка финансова институция е прехвърлила вземането по кредит на лице, което не е банка или финансова институция, но продължава да обслужва или администрира кредита, информация към регистъра за този кредит и за настъпилите изменения по него подава банката или дъщерната на банката финансова институция, която продължава да обслужва и администрира кредита.”


Следователно при всички случаи се подава информация към ЦКР.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.
Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, искам да попитам, фигурирам в ЦКР с 120лв. като загуби при положение ,че не съм теглил никога кредит под каквато и да е форма. Бях клиент на райфайзен, оказа се ,че преди около две години са ми били превели по погрешно около 120лв повече по дебитна карта /като грешката е в Райфайзен/. Тази сума я погасих преди два месеца заедно с някакви лихви, но в момента с такава кредитна история не мога да изтегля кредит от нито една банка. Райфайзен ми отказват съдействие. Как да постъпя, към кого да се обърна?
За жалост трудно се ориентираме в казуса и това, което разбираме е следното:

Предполагаме, че в резултат на грешката на банката, Вие сте получили задължение да върнете сума, която сте получили не по Ваше желание. Ако е така, ситуацията изглежда озадачаваща, защото вината не е Ваша и допълнително начинът да Ви задължат по този начин. Не познаваме добре практиките на банките, но не считаме за редно да Ви вписват в ЦКР при положение, че никога не сте искали тази сума и това е грешка на банката. Наистина е неприятна ситуацията в момента, тъй като в резултат на грешката на банката Вие сте ощетен с лоша кредитна история. Съветваме Ви да се обърнете към БНБ и по-конкретно в ресор ЦКР и да изложите казуса. Обърнете се също така и към банката и попитайте за възможните варианти за заличаване на това Ви състояние от регистъра. Принципно кредитната история се пази 5 години в регистъра и това определено ще създава проблеми, ако не бъде коригирано.

Надяваме се, че ще имате успех в това начинание.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, искам да попитам: имам лизингов автомобил на който изтече лизинга на 26.12.2009г. Ще фигурирам ли като страна по тазо лиз.договор в Центр. Кредитен Регистър и кога ще бъда премахната от него. Благодаря предварително.
Според Наредба 22 на БНБ за Централен кредитен регистър информацията за кредитната задлъжнялост за клиентите включва данни както за текущото състояние на кредитите, така и за просрочията по активни и по погасени кредити за 5-годишен исторически период (чл.19 ал. 2). Това означава, че всеки един клиент със заем към банковите и финансовите институции може да бъде проверен за начина, по който е обслужвал задълженията си в миналото, независимо, че те са погасени в срок от 5 години. След изминаване на този срок вероятно информацията ще бъде заличена.

Надяваме се, че сме внесли яснота по запитването Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, искам да попитам: възможно ли е след като са изминали 2 години откакто бях изискуем, сега пак да мога да тегля кредит. През изминалите 2 години не съм имал закъснения по кредита.
Възможно е да кандидатствате за отпускане на заем, но въпросът е доколко кандидатстването Ви би било успешно. Информацията за кредитната задлъжнялост за клиентите включва данни както за текущото състояние на кредитите, така и за просрочията по активни и по погасени кредити за 5-годишен исторически период, което се явява предпоставка да бъде отказано финансиране или пък да бъде предоставено такова, но срещу предоставяне на обезпечение по заема (напр. под формата на поръчителство). Освен начина, по който са обслужвани задълженията на кредитоискателя в миналото от значение е размерът на получавания месечен доход от трудови и други правоотношения, наличие на други активни заеми, наличие на непрекъсната трудова заетост и т.н. С изискванията и офертите на банките имате възможност да се запознаете в секцията ни с ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ.

Надяваме се, че сме внесли яснота по запитването Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Tova mi pomogna :))
Здравейте,искам да Ви попитам мога ли да изтегля потребителски кредит при положение че имам 3 кредитни карти който обслужвам редовно и с този кредит искам да ги погася но получавам заплата 350лв и имам само кола,вписана ли сам в кредитния регистър и колко е таксата за искане за изготвяне на кредитна задлажнялост. Благодаря Ви предварително и се извинявам за многото вапроси наведнъж.
Правилно сте се ориентирали към това да рефинансирате кредитите карти, които имате. Можете да кандидатствате за потребителски кредит, с който да погасите текущите задължения по тях,  но за целта не трябва да имате допуснати просрочия по вноските им. Разбира се тази възможност се определя от доходите, които можете да докажете пред банковите институции като един клиент на банката може да има толкова кредити, колкото позволява да погасява спрямо неговите доходи.

По принцип лихвата на кредитните карти  е значително по-голяма от потребителския кредит и в тази връзка имате по-голям шанс за финансирате в банката, в която Ви се превежда работната заплата. При рефинансирането кредитополучателят погасява съществуващия кредит с кредит от друга банка и е необходимо да вземете предвид всички такси свързани с кандидатстването на нов заем. Но има и вариант, в който да Ви бъде и отказано такова финансиране, ако доходите, които получавате не са достатъчни за погасяването му. Освен това Вие ще трябва да платите всички такси за разглеждане на документи и за усвояването на новия кредит.

Размерът на кредита, за които ще кандидатствате зависи от Вашите доходи. Обикновено е необходимо вноската по всички Ваши кредити вкл. и новият да не надвишава 40%-60% от нетните Ви месечни доходи, като банката ще вземе под внимание доходите, които можете да докажете.

Относно информацията за кредитния регистър, там са вписани всички клиенти, които имат задължения. Справка може да си изкарате от всички банкови институции, а за по подробна информация може да посетите БНБ. Информацията за задлъжнялост включва данни за текущото състояние на кредитите, така и за просрочията по активни и погасени кредити за 5 годишен исторически срок. Таксата, която трябва да заплатите за физически лица могат да получат справката безплатно веднъж на 12 месеца. За всяка следваща справка се заплаща такса от 10 лева.

Надяваме се, че сме внесли яснота в запитването ви.

Поздрави,
Екипът на моите пари
Здравейте,досега не съм теглила кредит от банка.Преди 6 месеца ми трябваха 500лв.и реших че по-добрият вариант бе да се обърна към небанкова институция (Джет кеш).Работя в счетоводна къща заплатата ми е 550лв.а вноските по кредита бяха 4 седмици по 39лева,но се справях със тези вноски тъй като още при тегленето уговорката ми със служителката беше да плащам четирите си вноски на дата 12 тъй като тогава получавам заплата.През цялото време аз си мислех че няма никакъв проблем,но преди 3 дни разбрах че не е така.Отидох във банка ДСК и кандидатствах за потребителски кредит от 3000 лева с цел покриване на остатъка на кредита от Джет кеш и покупка на автомобил.След два дни служителката на банката ми отговори,че не съм одобрена за кредита тъй като съм имала просрочия което много ме учуди след което реших със заплатата която получих този месец да погася целият ми остатък от кредита към Джет кеш на стойност 351лв.Въпросът ми е следният моля Ви ако някой знае има ли смисъл сега да кандидатствам отново за кредит от банка и колко време тези мои "просрочия" ще се появяват в кредитния регистър?
Най-вероятно от финансиращата институция са допуснали грешка при подаването на информация към ЦКР. Тъй като информацията в ЦКР се подава от служители в банковите и небанковите институции,единствено конкретната институция, допуснала грешка има правото да коригира неверните данни, подадени от нея. Според чл.19 от посочената Наредба лицето има право да поиска корекция при съмнение, че информацията в системата за него е невярна. За да бъде извършена корекцията е необходимо да подадете писмено искане до Джет Кеш, подала информацията с копие до БНБ, като се посочват данни за твърдяната неточност.В срок до 7 работни дни банката е длъжна да разгледа искането и да се произнесе по него. Ако искането Ви е основателно банката е длъжна да извърши корекцията в горепосоченият срок. Тук за разлика от изваждане на справката за кредитна задлъжнялост няма да Ви бъдат събрани суми..

Относно системата за кредитна задлъжнялост на клиентите, там фигурирате като нередовен платец. Всеки един кредитополучател от момента на предоставяне на финансиране до напълното изплащане на задължението, съществува в ЦКР. Тук въпросът е по-скоро, свързан със статутът му в системата. Като цяло платците са два вида – редовни и нередовни.
Официалният срок за заличаване на задължението е три месеца, като можете да поискате от небанковата институция към, която сте имали кредит да ви издаде документ, че сте го изплатили и нямате повече задължения към нея. Този документ може да служи като доказателство, че кредитът ви е изплатен и с него можете да кандидатствате за нов кредит.


Надяваме се, че сме внесли яснота в запитването Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

здравейте искам да попитам,имам задължение кум иизи кредит от 100 лв.днес ми се обадиха и ми казаха 4е ако не платя незабавно 6те бъда вписан в нкр. въпросът ми е ,мога ли да напускам страната след като имам такова задължение,опасявам се да не ми направят проблем на лети6тето.благодаря предварително.
Българското законодателство все още предвижда възможността за издаване на забрана за напускане на страната на ГОЛЕМИТЕ длъжници (под големи в случая се разбира със задължения над 5000 лева). Или иначе казано, не би следвало да имате какъвто и да е проблем при желание от Ваша страна да напуснете страната.

Фактът, че задължението Ви ще бъде отразено като просрочено в Централния кредитен регистър (ЦКР) има значение до толкова, до колкото при последващо желание от Ваша страна да изтеглите кредит от банкова или небанкова финансова институция, то има голяма вероятност да Ви бъде отказан кредита именно заради това просрочие.

Съветът ни е да се опитате да покриете задължението си възможно най-скоро, за да не се трупат наказателни лихви по него, а и за да нямате проблеми в последствие заради 100 лева.

Надяваме се да сме Ви били полезни.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте! Искам да попитам преди месец закрих две сметки(дебитни карти) към райфайзен банк тъй като повече от 5г. не бях ги ползвала, бяха ми начислили лихви, но направих възражение което банката прие и така прекратих договора към тях без проблеми.Сега искам да тегля ипотечен кредит от друга банка в коята имам кредитна карта и се водя добър платец.Въпроса ми е ще ме одобрят ли при положение че съпругът ми има неплатена вноска към креедит потребителски от преди 6-7 години(било е преди брака ако има значение) върху който вероятно има и лихви, звъняли му от банката за задължението веднъж преди около 6-7 години и повече не го търсели!?
Здравейте,

За да нямате проблеми при кандатстването за ипотечен кредит, особено ако с Вашия съпруг ще бъдете съдлъжници, едно от най-важните условия е да имате чисти кредитни истории. С Вашата такъв проблем на този етап, няма. Миналите задължения на съпругът Ви са над 5 години назад във времето, което означава, че ако в момента няма образувано дело срещу него за принудително събиране на вземането, то би трябвало да се счита за погасено по давност. Нашият съвет е да се обърнете към адвокат или самостоятелно да проверите в районния съд за евентуално такова дело, което би означавало, че тече нова погасителна давност и дължимите суми не са погасени. Втора стъпка, която е хубаво да предприемете, е да направите справка в ЦКР какъв е актуалният Ви статус, особено на съпругът Ви. Ако проверката за образувано дело покаже, че такова няма и ако справката в ЦКР покаже чиста кредитна история и на двама Ви, тогава считаме, че няма да имате проблеми, ако кандидатствате за кредит. Разбира се, ако се появят някакви усложнения при Вашия съпруг, можете само Вие да кандидатствате за кредита, без той да е Ваш съдлъжник. Това не означава автоматично, че неговите доходи няма да се вземат под внимание, например, но лошата му кредитна история би имала по-малко значение. Всичко това са нюанси при кандидатстването и то, в случай че се открият проблеми с кредитната история и/или заведени дела срещу съпругът Ви. Отново Ви съветваме за начало да направите тези 2 вида справки и ако се открият проблеми, да предприемете стъпки за преодоляването им съобразно тяхното естество.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg

Сравнете всички оферти за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции

Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.