как може чужденец да си открие депозит в българска банка без да се налага да ходи до България?


2 гласа2753 прочитания

здравейте! въпросът ми е: как може чужденец да си открие депозит в българска банка без да се налага да ходи до България?

Коментари и отговори

В Общите условия за откриване и водене на сметки не съществува като опция чужденец да открие депозит без да се изисква неговото лично присъствие. Друг вариант е чуждестранния гражданин да открие сметката чрез упълномощено за това лице или чрез упълномощаване. Разбира се, за да бъда сторено това трябва да е налице висока степен на доверие между лицата. Пълномощното трябва да е нотариално заверено и в него да бъдат посочени изрично дейностите, за който се упълномощава лицето – да внася, да тегли суми или пък и двете действия едновременно, да открива, закрива депозита и т.н. Друг вариант е като бъде издаден Универсален електронен подпис (УЕП), чрез който ще има възможност за влагане на суми по депозит, преводи на суми по сметки, извършване на справки за наличност и т.н.

Съществуват специализирани частни фирми, извършващи откриване на сметки и депозити в чуждестранни банки, но техните услуги се предлагат най-вече по отношение на банките, извършващи дейност в офшорните зони, каквито са Кипър, Лихтенщайн, Черна гора, много от островите в английски териториални води, като остров Ман, още островите от Карибския басейн, Каймановите острови, някои от щатите на САЩ, Панама и т.н. България не е такава зона, поради което това посредничество не е толкова добре развито.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде от полза.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Благодаря много за информацията! НЕНО.