Как се изчислява лихвата на - атрактивен срочен депозит на Сибанк?


0 гласа4000 прочитания

моля да ми разясните как се изчислява лихвата на - атрактивен срочен депозит на сибанк. той е за 2години, разделен е на 4 периода , като първия е 3,10%, втори - 4.30%, трети - 4,55% , четвърти - 4,85%.
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Здравейте,

Това е срочен депозит със стъпаловидно олихвяване. Лихвата по него се определя от срочността (6, 12, 18 или 24 месеца)и от сумата на депозита. Можете да прекратите депозита в края на всеки изминал лихвен период, като ще бъде начислена лихва за този период. Така например, ако решите да изтеглите спестяванията си в края на 6-я месец, върху сумата от 10 000 лв. ще получите лихва в размер на 155,00 лв, която ще бъде обложена с данък от 15,50 лв. или чистата сума за получаване ще е 139,50 лв. В същото време ако изтеглите лихвата след 12-я месец ще получите тази лихва + допълнително начислената по-висока лихва, която ще е в размер на 215,00 лв. преди данък или чисто 193,50 лв. за втория 6-месечен лихвен период. Така колкото повече държите спестяванията си, толкова по-висока сума ще получите от банката. Ако държите средствата за максималния срок от 2 години сумата, която трябва да получите под формата на лихви ще бъде в размер на 757 лв. след данък. Сметките са направени при допускането, че не довнасяте допълнително суми по депозита, каквато опция съществува.

Екипът на MoitePari.bg Ви пожелава Весели празници!

Поздрави,

Сравнете всички оферти за срочни депозити