Какъв е най-правилния начин за прехвърляне на срочен депозит?


0 гласа2692 прочитания

Какъв е най-правилния начин за прехвърляна на суми от срочен депозит в една банка в новооткрит срочен депозит в друга банка- теглене на падеж и захранване на новооткрита депозитна сметка ,по банков път в новооткрита разплащателна сметка или друг начин?  
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Здравейте,

От гледна точка получаване на максимален доход, най-правилно е да изчакате падежа на стария депозит, за да не изгубите лихвата при негово предсрочно прекратяване. Най-сигурно от гледна точка на най-малко боравене с пари е да прехвърлите на падежа сумата по сметката на новооткрития депозит. Начинът е както го описвате.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ