Здравейте,

Понастоящем данъкът върху лихвите от всякакъв вид банкови сметки е 8%. Първоначално приетата скала за облагане на доходите от спестявания, приета през 2012 г. и влязла в сила на 01.01.2013 г., в момента не се прилага. Първоначално заложената скала беше данъкът да намалява с 2 пункта всяка година при първоначален размер 10%. При тази схема, в рамките на 5 г. данъкът трябваше да стане отново 0%, респ. през 2016 г., т.е. сега, трябваше да е 4%. В края на 2014 г. НС реши да запази размера на данъка, който тогава беше 8% и така през 2015 г. данъкът беше също 8%, вместо 6%. За 2016 г. нямаме информация ставката да е променяна, дори наблюдения от практиката ни показват, че банките продължават да начисляват 8% данък върху размера на лихвата. Последната промяна, за която знаем, е от началото на миналата година и тя засяга обхвата на данъка, но не и неговия размер. От миналата година се облагат с данък всички видове сметки - срочни депозити, спестовни и разплащателни сметки, детски депозити. В случай, че научим за някакви промени през тази година, информацията ще бъде публикувана на нашия сайт.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg