Не считаме, че разнообразието от продукти носи рискове за банковата система. По-скоро условията по тях могат да предизвикат някои последици. Вярно е, че банките могат да променят при относително висока свобода условията по своите продукти, но това не означава задължително риск. Ако банките водят неблагоразумна политика и така променят продуктите си, че те станат трудни за обслужване (ако са кредити) или непривлекателни (ако са депозити), тогава може да се реализират някои негативни ефекти, които да повлияят на банковата система. Така например ако кредитите станат прекалено скъпи в резултат на пазарни условия или недобър мениджмънт от страна на банката, те ще станат трудни за обслужване. От там започват просрочия, необслужване на заеми, ръст на лошите кредити и т.н. Като цяло това може да доведе до сериозни проблеми за банките, както и за цялата система.

Ако продуктите са депозити тогава едно понижение на лихвата по време на срока на депозита, тогава това може да намали доверието в банката и предизвика изтегляне на средствата или избягване на банката занапред. Липсата на доверие в банковата система, всъщност, може да е много сериозен проблем. Изтеглянето или ненасочването на средствата към банковата система носи рискове както за нея, така и за икономиката, като цяло.

Накратко, за да няма негативни последици за банковата система, защото те могат да се пренесат в цялата икономика, отговорността пада както към банките, така и към клиентите им. Разнообразието от продукти създава избор, но те трябва да се добре обмислени и структурирани, за да не попаднат клиентите в затруднение да ги ползват или да се разочароват от тях. В същото време самите клиенти трябва да проявяват нужната добросъвестност и да се отнасят към банковите продукти съобразно договореното.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ