Не би трябвало да представлява проблем кандидатстването за кредит или лизинг за автомобил.

За съжаление не бихме могли да кажем дали биха Ви одобрили или не – решението се взима от финансиращата институция. Също така не бихме могли да знаем какъв би бил размера на вноските – те ще бъдат определени на база размера на кредита, срока и евентуално цената на ДДС (в зависимост как ще бъде договорено плащането му).

Осигурителният доход оказва влияние върху Вашата кредитоспособност до толкова, до колкото е възприето, какъв тип доходи се приемат кредитора при кандидатстването за кредит/лизинг. Ако финансовата институция разглежда молбите за кредит/лизинг само на база официални доходи – то шансовете Ви да бъдете одобрена нарастват. От тук следва и колкото по-високи са официалните доходи – толкова по-голяма е вероятността да бъде отпусната необходимата сума (в желания размер). Ако се приемат и неофициални доходи – то тук вече всичко зависи от размера им и практиката на кредитиращата институция.

В отговор на въпроса дали условията се променят – очаквано е да се променят в резултат на промените настъпващи на пазара, т.е.да се актуализират спрямо конкретните пазарни условия.
Повече информация по зададените от Вас въпроси бихте могли да получите от финансовата институция, към която ще или сте се насочили.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ