какви са възможностите за изплащането на нашите лихвоточки?


50 гласа51977 прочитания

какви са възможностите за изплащането на нашите лихвоточки. нямам жилище и нямам възможност да си купя или да участвувам в строителството на такова, следователно не мога и да си получа парите, както е по закон. какви възможности ни предоставя варианта със жилищно компесаторните записи. какви по -съвременни варианти за решението на този въпрос се търсят защото все още се основаваме на стар закон от времето на социализма. в края на краищата тези пари са били използвани от държавата и сега се налага да потърсим "реституцията" им.

Коментари и отговори

Лихвоточки:

Както добре знаете в миналото доста български семейства спестяваха, за да си закупят жилище и правиха т.нар. „жилищно-спестовни влогове”. Впоследствие те бяха трансформирани в лихвоточки. Към момента срещу една лихвоточка можете да получите 6 ст. Осребряването на лихвоточките Ви по този курс е един от вариантите. Друг е да се включите в строителство, но за този вариант изискванията са много и твърде ограничаващи възможностите. За да се възползвате от тази алтернатива не трябва да сте сключвала сделки с имоти, да нямате жилище данъчна оценка по-висока от 15 000 лв., да нямате вили и т.н.

Жилищни компенсаторни записи:

С тях се обезщетяват собствениците или техните наследници на отчуждени жилища, незастроени или застроени парцели в границите на регулационните планове на населените места и във вилните зони, използвани или предназначени за жилищно строителство, собствеността върху които не е и не може да бъде възстановена. Жилищните компенсаторни записи предоставят на собствениците си всички права, които имат и притежателите на компенсаторни записи. С тях могат да се купуват предимство държавни и общински жилища и парцели, отредени за жилищно строителство по градоустройствените планове на населените места в цялата страна. Ако разполагате са такива записи, бихте могла да ги търгувате на борсата. Към момента цената им е около 0.38 лв. за 1 лв. номинал.

За жалост не познаваме други начини как можете да се възползвате лихвоточките и/или записите.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Осребряването на лихвоточките Ви по този курс е един от вариантите - КАК СТАВА ТОВА ???????
Обезщетението срещу лихвоточки се извършва при определен курс, който към момента е около 5-6 ст. за 1 лихвоточка. Дори и да има вариант да получите пари срещу лихвоточките, то трябва да отговаряте на определени изисквания, които за жалост ние не познаваме в подробности.

Бихте могъл да се обърнете към Банка ДСК (въпреки, че банката няма нищо общо с бившата спестовна каса) за повече подробности. Можете и да се обърнете към Вашата община и да попитате за възможностите, като изложите фактите по Вашия казус.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Моят баща има лихвоточки, а аз живея в общинско жилище,моля да ми кажете как се прехвърлят лихвоточки може би пред нотариус или в банка ДСК,благодаря ви предварително
„Възможността за прехвърляне ще важи за хората с влогове, открити до 31 декември 1990 г. и престояли повече от пет години към тази дата. Прехвърлянето ще става с договор между собственика на лихвоточките и неговия съпруг или дете. Той трябва да се сключи с нотариална заверка на подписите и да бъде придружен със заявление до съответната общинска комисия. Местните комисии ще разглеждат исканията в едномесечен срок от постъпването им и при наличие на условията за това новите титуляри на жилищноспестовни влогове ще се включват в списъците.

С поправките в закона се променят и условията за доказана жилищна нужда и кръгът на хората, които могат да бъдат компенсирани финансово при придобиването на жилище. Стойността на жилищните имоти и вили на кандидата за компенсация, годни за постоянно обитаване, се завишава на 40 хил. лв. Досега тя беше 15 хил. лв., като сумата беше определена през 2000 г., но вече е крайно неадекватна. Един от критериите за определяне на стойността на имуществото на кандидатите ще бъдат данъчните оценки.

Заедно с тези текстове бяха приети и още някои други. Те целят да се преодолее проблемът с вече издадените жилищни компенсаторни записи с различен индекс на преобразуване на спестовните числа. С промените според депутатите ще се разрешат много от натрупаните проблеми при обезщетяването на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове. Освен това се определя по-прецизно кръгът на хората с доказана жилищна нужда и се ограничава възможността граждани, купили жилища по преференциални цени преди влизането в сила на измененията в закона от 1992 г., да получават парична компенсация.

Законът разделя собствениците на жилищноспестовни влогове в четири групи според това колко време са престояли в Държавната спестовна каса - две, десет, петнадесет или двадесет години. Всички те бяха вписани в специални списъци в общините”.

изт. в-к Дневник
Здравейте! Моят баща има лихвоточки, и тъй като не може вече да ги използва, ще ги прехвърли на мен. Този процес върви, но имам проблем. Адвокатът който се занимава със това иска да му представим документ колко точно струва една лихвоточка. Къде мога да проверя това и кой може да ми издаде този документ. Питах вече в няколко банки но някои дори и не бяха чували за лихвоточките. Благодаря предварително за помощта!
Понастоящем цената на 1 лихвоточка е 5-6 стотинки. Не сме запознати кой може да издаде такъв документ, но за повече информация можете да се обърнете към Вашата община.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
ПРИВЕТ, ИСКАМ ДА РАЗБЕРА ДАЛИ Е ВЪЗМОЖНО ДА ПРЕОТСТЪПЯ ЛИХВОТОЧКИТЕ СИ НА МОЯ БРАТ И КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ ЗА ЦЕЛТА. БЛАГОДАРЯ.
Народното събрание прие промените в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Притежателите на лихвоточки, открити до 31 декември 1990 г. вече ще могат да ги прехвърлят на свои роднини.

За целта желаещите правоимащи и техните съпрузи или низходящи трябва да сключат договор за прехвърляне на жилищно-спестовния влог с нотариална заверка на подписите и да подадат заявление до съответната местна комисия към съответната община задно с необходимите документи. За жалост не познаваме структурата на подобен документ, поради което Ви съветваме да се обърнете към Вашата община за повече подробности. Съдействието на адвокат също може да Ви е от полза.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
самият договор трябва да е с нотариална заверка на подписите. Текстът е име и данни на прехвърлител прехвърля доброволно и безвъзмездно на сина си/например/ с име и данни жилищно-спестовен влог описан в спестовна книжка номер по с-ка номер с налични жилищно-спестовни числа /цифром и словом/ Нотариусът трябва да вземе 4 лв. без ДДС ако подписите са 2, по още 1лв. за всеки следващ. Има и такса 10 лв. за прехвърляне в ДСК.

Най-сигурното място където можете да получите подобна информация (или поне да бъдете упътен от къде да добиете такава) е Вашата община. Обърнете се към съответните отдели в общината за повече подробности.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Здравейте, искам да попитам може ли да проверя по интернет дали имам лихвоточки и колко?

Temata me interesuva i e napisana iasno i to4no.Blagodaria Vi.
Здравейте, Аз отговарям на всички изисквания за изплащане на лихвоточките. Искам да попитам какви документи са ми необходими, за да ги внеса и да ми бъдат изплатени тези лихвоточки-освен личната карта и книжката за жилищния влог? Поздрави В Иванова
Предлагаме Ви да се запознаете с този материал. Това, което знаем е, че документите, които се подават за одобрение за обезщетение се предоставят на място от местната комисия към Националния компенсационен жилищен фонд (обърнете се към общината, за да Ви насочат към нея).

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, за улеснение на всички качихме примерен договор и описание на процеса по прехвърляне на жилищно-спестовен влог. Не забравяйте - срокът е до 21.05.2009. Поздрави bezposrednik.net
Искам да попитам следното: преди няколко години подавах някакви документи в общината и попълвах един ферман с въпроси и накрая бях включена в някакъв "четвърти списък". Пак за лихвоточки май ставаше дума. Та, всъщност ме интересува, дали става въпрос за същото? Т.е. сега след като съм включена в този четвърти списък, означава ли, че всичко необходимо съм направила и сега няма защо да се занимавам с този въпрос? И тогава казаха, че четвъртият списък е последен и повече няма да се дава възможност за компенсиране. А сега всичко започва отначало. Нещо не мога да разбера! За едно и също ли става дума.
Вероятно става въпрос за същото картотекиране, каквото сега отново се прави. Все пак, за да сте сигурна най-добре е да се обърнете към общината, там където сте подавала документите и да разберете дали това, което сте направила преди е различно от сега. Ако се налага някаква актуализация на подадените от Вас документи или нещо друго в тази посока, пак там би следвало да Ви бъде обяснено.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Къде мога да осребря лихвоточките.
За да получат компенсации притежателите на жилищно-спестовни влогове е необходимо да се обърнат към общината, за да бъдете одобрен за компенсация. Ако прецените, че отговаряте на изискванията и имате нужното удостоверение, можете да пристъпите към кандидатстване за одобрение в местната комисия към Националния компенсационен жилищен фонд. Необходимо е да подадете документи си в общината по местонахождението на влога. В нея е необходимо да попълните и подадете документи по бразец, които са заявление и декларация, прилагайки към тях удостоверението за доказване на жилищна нужда. За да получите възможност да осребрите лихвоточките си от общината трябва да получите одобрение и притежателят им придобива статут на правоимащ. След като притежателят на лихвоточки получи одобрение той има право във всеки момент да поиска лихвоточките да му бъдат осребрени. Какви са изискванията за притежателите на лихвоточки, за да бъдат те осребрени, може да научите като отворите този линк.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте! Бих искала да Ви запитам следното. Майка ми притежава 47452 лихвоточки. Собственик е на 3/4 от апартамента, в който живее. На оставащата 1/4 съм собственик аз, но не живея в същия апартамент. Собственик съм на друг апартамент в града, в който и живея. Майка ми е собственик и на 23-27дка земеделска земя, 5-6 категория. Друга собственост на движимо и недвижимо имущество нямаме. Има вероятност в близките 2-3 години да се започне строеж на нова ЖСК на мястото на апартамента, в който живее майка ми. Възможно ли е тя да използва лихвоточките си при строеж на ново жилище?
За да получи шанс да използва лихвоточките майка Ви трябва да предприеме следните няколко стъпки:

1. Да се обърне към общината (или кметството) и да подаде молба-декларация за категоризация на жилищните й нужди. В тази декларация се описват всички притежавани недвижими имоти и тяхната стойност. Посочва се също дали след 1996 г. е прехвърлян имот или не;
2. Да изчака категоризирането (с или без назначаване на комисия за целта – зависи от практиката на общината/кметството). Обичайния срок за получаване на категорията е 5 работни дни от датата на подаването на декларацията.
3. Да посети общината и по-конкретно местната комисия към Националния компенсационен жилищен фонд и да подаде следните документи:
- Заявление за кандидатстване за одобрение за обезщетение (дава се на място);
- Служебната бележка за категорията;
4. Да изчака да бъде разгледана кандидатурата й и дали ще бъде в включена в списъците на одобрените за обезщетение.

След всичко това, ако бъде включена в  тези списъци и до 2013 г. предприеме покупка или строителство на жилище, тогава може да бъде обезщетена по смисъла на Закона за уреждане на правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове. Понастоящем 1 лихвоточка струва 8 ст., т.е. около 3800 лв. може да получи майка Ви срещу нейните лихвоточки.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, имам дългогодишен жилищно спестовен влог и при опит да го ползвам при закупуване на жилище преди няколко години, ми беше отказан такъв, под предлог, че жилището, което желая да закупя с ипотечен кредит, всъщност се води ателие. Бях принуден да се обърна към специална комисия, която да удостовери, че става въпрос за жилище, процедурите са отчайващо тромави и бавни. Така или иначе жилището е вече факт, плащам огромни ежемесечни вноски по двата кредита (ипотечен и потребителски за довършване на жилището), но вече се водя собственик. Имам ли шанс да си осребря лихвоточките и отговарям ли на условията за получаването им. Ако не - къде съм бил заблуден в цялата тази тромава бюрократична одисея?
За съжаление считаме, че не бихте могъл да се осребрите лихвоточките, тъй като суми се изплащат само ако се предприеме покупка или строителство на жилище. Вие вече притежавате такова и обезщетения за стари покупки не се одобряват. Вариант е да ги прехвърлите на Ваш роднина по права или съребрена линия до втора степен (например дете или внук).

Дали сте бил заблуден, МОИТЕ ПАРИ не се ангажира да коментира, тъй като това не е в компетенциите ни, а и не разполагаме с никакви факти.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
майка ми е инвалид има над сто хиляди лихвоточки живеем наследствено жилище няма ли някакво предимство за нея при получаването на лихвоточките защото тя не може да живее сама
За жалост не ни е известно такова предимство. За повече информация можете да се обърнете към местната комисия към Националния компенсационен жилищен фонд.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте , имам следния проблем относно лихвоточките. Прехвърлих на брат ми моите лихвоточки(той също притежава),в момента той е с постоянен адрес в София , където е категоризиран в общината , а лихвоточките са към ДСК -Видин. Подадохме молба във видинската община , където ни казаха че сед 2-3 седмици ще заседава комисията .След като минаха поне 4-5 седмици звъннахме но ни казаха че комисията цяла да заседава след 25-ти май когато изтича срока за подаване на документи . Въпроса ми е как при евентуално неодобрение от комисията или нарочно протакане от общината с цел изпускане на срокове ,мога да подам жалба или да потърся правата си по съдебен път. И какво бихте ме посъветвали в такъв случай. Да уточня че не ни дадоха даже и входящ номер ,когато ни приеха молбата ,поискахме писмено становище (в разговор по телефона) ,след като изчакахме уж да заседава комисията в замяна ни отговориха че могат само входящ номер да дадат. Как да постъпя ? Благодаря
По принцип щом сте успели да подадете успешно всички документи, то значи сте преминали през всички етапи и процедури. Това, че не сте получили входящ номер не считаме, че е съществен проблем. Вярно е, че комисията ще заседава, след като бъдат приети всички документи в установения за това срок. Нормално е преди това да няма каквито и да е решения. След заседанието на комисията, може би в края на лятото, началото на есента ще бъдат оповестени списъци с правоимащите от тази кампания.

Относно съветите, които желаете от нас, за жалост не можем да Ви препоръчаме нещо повече. Ако можете, вземете си входящ номер. Така ще можете да удостоверите, че наистина сте подал документи. Не сме запознати с възможности за оспорване на решения на комисията. Засега нямаме наблюдения върху такива практики и съжаляваме, че не можем да Ви насочим практически. Може би е добре да се обърнете с този въпрос към комисията и/или адвокат.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
здравейте баща ми имаше лихво точки той почина и сега с брат ми и майка ми сме наследници искам да попитам ако ми ги прехвърлят мога ли да ги използва за закупуване на жилище понеже живеем заедно аз съм семейна с едно дете и брат ми също е семеен с две деца и живеем всички заедно защото нямаме друго жилище но ни се полагат по 1\6 от този апартамент в който живеем и също ако намеря някаква къща на село в рамките на парите от лихво точки мога ли направо да го закупя без да доплащам те са 110542лихво точки това са около 8100 лева възможно ли е това благодаря ви предварително
Бихме желали да поясним, че с парите от лихвоточките не може да се закупува имот, защото те се изплащат ако бъде закупено жилище или бъде предприето строителство на такова. Суми преди това в брой не се изплащат.

Относно това дали ще можете да използвате лихвоточките не можем да кажем ние, тъй като това е решение на местната комисия към Националния компенсационен жилищен фонд. На практика могат да Ви бъдат прехвърлени и когато подавате молба-декларация за категоризация трябва точно да опишете къде живеете Вие и Вашето семейство, имотът чия собственост е и каква е данъчната му оценка. На база на тази информация и друга разбира се, ще получите категория. Този документ и още няколко (описани тук) ще бъдат основание на комисията да прецени дали да бъдете обезщетени при покупка или строителство на жилище.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте. Искам да попитам имам лихво точки и не мисля да ги ползвам. Сина ми си има собствено жилище мога ли да ги прехвърля на внука който е на 4 години и той после ще може ли да ги ползва като е толкова малак. Или можели да ги прехвърля на снаха си, те мислят до 2 години да започнат строеж на къща.
При така описаната ситуация се опасяваме, че внукът Ви вероятно няма да може да се възползва от лихвоточките.

Що се отнася до възможността да ги прехвърлите на снаха Ви, опасяваме се, че също не би било възможно. Прехвърляне се допуска само на роднини по права и съребрена линия до втора степен. Според Семейния кодекс родството е:

„Родство по права и съребрена линия

Чл.46. (1) Родство по права линия е връзката между две лица, от които едното произхожда пряко или непряко от другото.
(2) Родство по съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото.

Степени на родство

Чл.47. (1) Между двама роднини по права линия има толкова степени, колкото са поколенията.
(2) Между двама роднини по съребрена линия има толкова степени, колкото са поколенията от единия от тях до общия родоначалник и от последния до другия роднина.”


Тъй като родството е в сферата на компетенции на юристите, съветваме да се консултирате с нотариус относно възможността за подобно прехвърляне на лихвоточките.
 
Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Желая да попитам да ли с лихвоточки мога да придобия право на собственост върху земята на която е построено жилището ми.
Доколкото познаваме практиката, подобна възможност не съществува. Обезщетение срещу лихвоточки се изплаща само при покупка или строителство на жилище. Полезно е да знаете, че обезщетение не се изплаща при покупка на идеални части.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, аз съм от Пловдив, но със семейството ми живеем в друг град, където имам и временна регистрация. Баща ми ми прехвърли неговите лихво точки, но не знам дали ще приемат документите в Пловдив или трябва да ги прехвърля по настоящ адрес. И имате ли информация дали ще се удължи срока. Благодаря ви предварително.
При подаването на документите ще Ви изискат служебна бележка за степента на нужда от жилище. Общината, пред която желаете да послужи бележката ще е общината, в която трябва да подадете документите. Ако декларирате в молбата за категоризация, че живеете в друг град, трябва да посочите и временния си адрес. Тогава ще е наложително да подадете всички документи в общината (кметството), където живеете понастоящем.

Що се отнася до удължаването на срока, засега нямаме информация да е взето такова решение. На 12 май 2009 г. в НС е внесен от Мария Капон Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Какви ще бъдат измененията, тепърва ще разберем. Възможно е и да бъде удължен срока за подаване на документите, но до момента не знаем да е взето подобно решение.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Прочетох доста, но не ми стана ясно нищо, да си кажа честно. Имам прехвърлени точки от баща ми. Нямам имоти на мое име. Четох, че дори и да не купувам или строя жилище, имам право да ми осребрят лихвоточките на по 8 стотинки всяка. Има ли шанс при тези условия да успея да осребря въпросните точки? Благодаря предварително.
За жалост нашата информация е в обратна посока на Вашата. Доколкото ни е известно обезщетения се изплащат само при покупка или строителство на жилище и в никакви други случаи. Казано с други думи не се практикува „изкупуване” на лихвоточки, независимо каква е цената им. Никъде в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове не се предвижда такава възможност. Ако нашата информация е неточна, ще се радваме да ни предоставите такава, потвърдена или посочена от легитимен източник.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте. Първо искам да кажа, че е хубаво, че ви има в предвид на факта, че от службите, които трябва да ти дадат информация за лихвоточките, няма кой да вдигне телефона, а ако отидеш на място, не можеш да се вредиш да попиташ каквото и да било. Моето питане: Свако ми (възрастен човек, на 72 години), преди 3 седмици подаде всички необходими документи в община Русе за изплащане на лихвоточки. От там са го изпратили в ДСК, където е платил такса от 120 лв (не можа да ми обясни за какво). Искам някой простичко да ми обясни - кога следва изплащането на лихвоточките и колко време трябва да са подготвени психически да чакат? От службите получих отговори "незнам" и "зависи". А кой знае? От какво зависи? Никой не може да каже. Заех се да намеря информация, защото са възрастни, нямат достъп до интернет, нито има смисъл от висене по опашките и получаване на отговори в бюрократичен стил. Ще се радвам, ако можете да ми отговорите на въпроса. Поздрави.
За жалост щом институциите, които трябва да дадат този отговор, не го правят, ние няма как да Ви ориентираме. Надяваме се, че разбирате, че тези срокове не зависят от нас, а от работата на съответните комисии и администрацията, като цяло. Съжаляваме, че не можем да отговорим на този въпрос. Може би е добре да разговаряте с хора, вече получили обезщетение, за да споделите опит.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
баща ми ще прехвърлил лихво точки на сина ми но нямаме възможност да закупим жилище ние притежаваме апартамент ще може ли да му продадем една или две стаи от нашия апартамент и срещу тях на сина ми да се осребрят лихвоточките
Теоретично изглежда, че би било възможно, но за жалост от правна гледна точка дали това е възможно не можем да коментираме. Дали съществува подобен вариант и ще бъде ли признат за изплащане на обезщетение може да попитате и при местната комисия към Националния компенсационен жилищен фонд.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте. Въпреки всичко което прочетох, все още има много неща относно въпросните лихвоточки, които на са ми ясни. Ще се радвам много, ако можете да ми помогнете. Аз и брат ми сме наследници на Жилищно- спестовен влог, направен от вече покойните ни родители през 1972 г.Въпросът ми е как мога да разбера колко лихвоточки имаме и дали бих могла да се възползвам от тях, при положение, че брат ми ще ми прехвърли неговата част, а аз преди 19 години съм закупила собствено жилище. Ако не мога да се възползвам дали биха могли 2те ми деца, които преди 6 години си купиха общ жилищен имот да се възползват от тях? Много ще съм ви благодарна, ако можете да ми помогнете да разбера как бих могла да се възползвам от лихвоточките
За да разберете колко лихвоточки са имали родителите Ви трябва да се обърнете към офис на Банка ДСК. Вероятно ще Ви изискат документ за наследници. Ако Вие не можете да се възползвате от лихвоточките, можете да ги прехвърлите на децата Ви. За жалост, обаче, доколкото познаваме практиката не се обезщетяват стари покупки. Мотивираме се с изискването при покупко-продажбата на жилището да е посочено, че то се прави, като се използват лихвоточките. Повече яснота могат да внесат служителите от местната комисия към Националния компенсационен жилищен фонд.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Вярно е, че неяснотите около лихвоточките са много и това е затруднение и за нас. По тази причина и отговорът ни може би няма да е съвсем пълен или точен, за което се извиняваме предварително. По принцип е нужно съпругът Ви да е включен в списъците на правоимащите (да е одобрен за обезщетение). Това, обаче не пречи да търсите кредит и да предприемете покупка на жилище. Ако междувременно бъдат изготвени списъците на правоимащите, това само ще е в помощ. Полезно е да знаете, че в договора за покупко-продажба на жилището трябва да е вписано изрично, че ще използвате лихвоточките за покупката му. Това създава известно затруднение, ако не знаете дали съпругът Ви ще е одобрен за обезщетение.

Съветът ни е, ако не бързате с покупката, да изчакате решението на комисията и след това да търсите кредит и да реализирате покупка. За жалост само комисията може да даде ориентировъчни срокове кога ще бъдат оповестени списъците. Трябва да се обърнете към нея по този въпрос. Доколкото знаем списъци ще бъдат обявявани в началото на есента, но дали ще бъде спазен този срок не се ангажираме да коментираме. Може би е възможен вариант след покупката на жилището (ако го закупите преди да се оповестят списъците) да се направи корекция в нотариалния акт и така да се възползвате от лихвоточките. По този въпрос Ви съветваме да се обърнете към адвокат или нотариус.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
При нас нещата стоят така-мъжът с когото живея на семейни начала получи от баща си определени лихвоточки и подаде документи за картотекиране.Смятаме обаче сега да теглим кредит за покупка на жилище на негово име.След всичко прочетено до тук,значи ли това че след покупката няма да има право да се възползва от лихвоточките.Трябва ли да изчакаме да го одобрят и тогава да купуваме или можем да си купим жилище ,а после да си помогнем с парите от лихвоточките за покриване на част от кредита? Всичко с тези лихвоточки е толкова объркано.
Преди една година исках да си използвам лихвоточките при закупуване на жилище, но от общината ми казаха че нямам право защото родителите ми са прехвърлили жилището си на мое име но срещу гледане.Това означава ли , че аз съм собственик на жилището и ако жилището е до 15000 лв не съм ли имал право да си ги използвам. Ако съм имал право а те не са ми ги дали каква е процедурата и кой носи отговорност че не са ми изплатени
В отговор на въпросът Ви ще направим 2 пояснения:

1. Ако при прехвърлянето на имота Вие сте вписан в нотариалния акт, то Вие сте собственик или съсобственик. По принцип има изискване да не сте прехвърляли имоти след 1996 година. Вие сте получили имот след тази година, което може би е бил мотивът за отказ за обезщетение.
2. Обезщетение се изплаща само при покупка или строителство на жилище. Ако Вие не закупувате жилището, както е в случая, дори и да има предпоставки да използвате лихвоточките, няма да бъдете обезщетени.

Що се отнася до правата върху използването на лихвоточките, с риск да се повторим, ще кажем, че те могат да се използват само ако собственикът е одобрен, като правоимащ и предприеме покупка или строителство на жилище. Повече по темата може да прочете тук. Ако въпреки всичко считате, че правата Ви са нарушени, консултирайте се с адвокат.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, съвсем скоро разбрах че съм притежател на 11420 лихвоточки (ако правилно трансформирам сумата ми в лева в края на 1998г.)Не притежавам никакво недвижимо имущество, а и в момента нямам възможност нито да закупя, нито да построя жилище. Влогът е направен в ДСК Горна Оряховица, където се води и постоянния ми адрес, но аз живея под наем в друг по-голям град. Какво ще ме посъветвате да направя за да не допусна и тези пари на родителите ми да изчезнат в този криворазбран преход?
Ако сте притежател на 11420 лихвоточки това означава, че равностойността им е 913.60 лв. Можете да използвате сумата ако предприемете покупка или строителство на жилище. За целта трябва да подадете документи за одобрение за обезщетение. Процедурата накратко е описана тук. Правим уточнението, че ако желаете да се възползвате от лихвоточките в града, в който живеете, трябва там да подадете документите. За жалост крайният срок за подаването им отмина вчера. В НС има внесен законопроект, с който се цели удължаване на този срок до 20.11.2009 г., но той е одобрен само на първо четене. Съветваме Ви да се обърнете към местната комисия към Националния компенсационен жилищен фонд в общината, за да разберете със сигурност дали все още се приемат документи.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, притежавам 140 000 лихвочисла и по 1/6 идеална част от няколко жилища. Ще мога ли да се възползвам от сумата по тези лихвочисла ако закупя останалите идеални части на някое от жилищата? И какво трябва да направя?
Доколкото познаваме закона и споделен опит от юристи можем да споделим, че обезщетения срещу покупки на идеални части не се допускат. В закона е посочено, че за да се възползва притежателя на лихвоточки от тях трябва да предприеме покупка или строеж на жилище. Все пак, тъй като това е по-скоро въпрос с правна насоченост, съветваме Ви да се консултирате с адвокат или нотариус.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Бих искала да Ви попитам ,след закупуването на апартамент, евентуално след изплащането на сумата по лихвоточките, какъв е периода в който нямам право да продам този апартамент. Бях чула че до 5 години след изплащането на лихвоточките нямам право да го продавам. Така ли е ?
МОИТЕ ПАРИ не знае за подобни ограничения. Покупката на жилище, било то в случая с използването на лихвоточките не би следвало да поставя ограничения за срока, след който може да бъде продадено. След Вие сте собственик на жилището, следва да имате всички права да се разпореждате с него, както намерите за добре. Не считаме, че има правно основание подобно ограничение да бъде налагано. За по-голяма сигурност можете да се консултирате с адвокат.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Притежавам 1/6 идеална част от наследствен апартамент. Ще се зачетат ли лихвоточките, ако закупя част или изцяло останалите дялове от другите съсобственици?
Вероятно би могло да бъде призната покупка от този вид, за да бъдете обезщетени. Към момента МОИТЕ ПАРИ няма наблюдения как точно се реализират, а още по-малко обезщетяват такива покупки на жилище. Каква е възможността да получите обезщетение в такава ситуация можете да разберете от местната комисия към Националния компенсационен жилищен фонд. Помощ би Ви оказал също и адвокат и/или нотариус.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте.Живея в чужбина но децата ми които са пълнолетни живеят в България.Аз имам два апартамента и не мога да използвам лихвоточките си по разбираеми причини .Интересува ме дали мога да ги прехвърля все още да децата ми,те нямат собственост или съм загубила това право .Този удължен срок важи ли за прехвърляне на точки.Благодаря предварително
Да, разбира се, че можете да ги прехвърлите. За целта, обаче ще е нужно да дойдете до България и да уредите прехвърлянето, тъй като то се извършва пред нотариус с лично полагане на подписите на всички участващи страни. Удължения срок е както за прехвърляне на лихвоточките, така и за подаването на документите. Считаме, че имате реален шанс да използвате лихвоточките, като срока да преминете през процедурите е достатъчно дълъг. Повече по темата чете тук.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте извинявам се предварително ако има публикуван отговор на моя въпрос, но аз не видях такъв в прочита, който направих. Въпроса ми е следният : майка ми има лихвоточки 2007 закупих жилище с ипотечен кредит дали е възможно да ми бъдат прехвърлени на база закупеният от мен имот и какви са опциите да бъдат изплатени, поне на нея, ако не е възможно да бъдат прехвърлени. Кога и дали въобще могат да бъдат прехвърляни. Предварително благодаря. Лек ден.
Информацията, с която разполагаме е, че обезщетения за стари покупки не се допускат. В Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (3) (Изм., ДВ, бр. 100 от 2008 г. - в сила от 21.11.2008 г.) се посочва, че „Парични компенсации по ал. 1 се ползват само от гражданите, които придобиват или започват изграждането на жилища след 3 август 1992 г.”

От такава гледна точка вероятно можете да бъдете обзщетена, но на практика се получава невъзможно, защото се изисква в договора за покупко-продажба на жилището изрично да е записано, че ще се използват лихвоточките. Съветваме Ви за по-голяма сигурност да се обърнете към местната комисия към Националния компенсационен жилищен фонд и да попитате за възможността. За жалост, ако нямате такова посочване в договора, поправка в нотариалния акт е недопустимо. По този въпрос можете да се консултирате с адвокат и/или нотариус.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте въпроса ми е следният, съжалявам ако има отговор, но не видях такъв. Майка ми има лихвоточки, аз закупих жилище 2007г с ипотечен кредит възможно ли е по принцип да се прехвърлят на мое име на база скл. сделка за покупко- продажба независимо, че е била преди 2 г.и ако не е какъв е начина за изплащането им, ако няма покупка на иот. Предварително благодаря за отговора. Лека вечер.
Отговорът на въпросът Ви се състои от две части. Първата е „ДА”, може да Ви бъдат прехвърлени лихвоточките във всеки един момент, до установения срок. Втората част от отговора за съжаление е „НЕ”. На практика се получава невъзможно лихвоточките да бъдат използвани за стари покупки, въпреки, че закона дава такава възможност. Според Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове гл. ІІ, чл.7 (3) „Парични компенсации по ал. 1 се ползват само от гражданите, които придобиват или започват изграждането на жилища след 3 август 1992 г.” За да бъде изплатена сума, обаче е нужно в договора за покупко-продажба изрично да е посочено, че ще се ползват лихвоточките. Ако във Вашия няма такова упоменаване ще е невъзможно да получите обезщетение. Поправки в договора и нотариалния акт не се допускат.

За да получите становище от последна инстанция Ви съветваме все пак да се допитате и до местната комисия към Националния компенсационен жилищен фонд.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
"Полезно е да знаете, че обезщетение не се изплаща при покупка на идеални части." Това не е вярно, тъй като : "Правото на левова компенсация възниква в случай, че е налице придобиване или започване изграждане на жилище, или на идеална част от него, по един от начините, изброени в чл. 11, ал. 6, т.т. 1-6 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ППЗУПГМЖСВ/, а именно: .. " т.е. придобиването на идеална част от жилище също е начин за осребряване на лихвоточките.
Благодарим за пояснението. Текстът наистина е така, след поправката на закона през март т.г. Знаете, че понякога прилагането на закона невинаги следва точно записаното в него. Отговорът, който цитирате е написан така, в резултат на разговор с нотариус, от който научихме, че е добре да не се закупуват идеални части, тъй като Комисията след това не уважава подобни договори за покупко-продажба. Ето така се получава противоречие между текста на закона и реалността. Ако под някаква форма се представили нещо неточно, от гледна точка на практиката, то молим да бъдем поправени с конкретен пример за обратното. За жалост е извън компетенциите ни да коментираме виждането на нотариус по такъв въпрос, поради което сме се доверили на неговата преценка. Също така, не сме и получавали отзиви от хора, които са били обезщетени срещу лихвоточки – нито при покупка на жилище, нито при покупка на идеална част от него. По тази причина, всичко, което съветваме хората е базирано на личен опит, споделен опит или базирано на проверени практики. Ще се радваме, ако има практическо потвърждение, че законът се прилага точно, за да можем и други правоимащи да насочваме към подобен род покупки (на идеални части).

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Благодаря за отговора. Аз също до сега не съм получил компенсация, само събирам информация каква е процедурата. Одобрен съм за обезщетение още преди десетина години. Предполагам, че след като съм одобрен няма да е нужно пак да доказвам, че нямам жилище или средства понеже ще бъда принуден от държавата да подам неверни данни ;) От отговара ви обаче виждам едно твърде обезпокоително нещо - Комисията явно не зачита закона и не обезщетява при покупка на идеални части. Именно по този начин смятам да си получа обезщетението, и ако действително няма да да си ми върнат парите ще трябва да стане по съдебен ред. Все пак Комисията не е над закона , а и още повече за времето през което евентуално се води делото следва да бъда обезщетен и със законната лихва от около 13 % / година .. на практика дори ще ми е изгоден този вариант
За да не допуснем някакво разминаване в нашите наблюдения и конкретния казус в случая, съветваме Ви да се обърнете към Комисията с този въпрос. Все пак всички подобни решения се вземат от нея и най-компетентен отговор бихте получил само там. считаме, че щом наистина сте попаднал в списъците на правоимащите още преди 10 г., тогава не би следвало да предприемате каквито и да е стъпки, за да доказвате отново каквото и да е. Но, отново Ви съветваме с подобен въпрос да се отнесете към Комисията. В този ред на мисли, надяваме се да успеете да получите обезщетение срещу покупка на идеална част от имот. Тогава ще можем да докажем с реален пример от практиката, че законът се спазва. Както Ви посочихме в предходния отговор досегашните ни знания и препоръки са базирани на чужд и личен опит, както и на съвети от юристи. Ще се надяваме на благополучно разрешаване на казуса и ако това се случи ще имаме основание да предлагаме подобни покупки и на други заинтересовани. Може би ще е добре да се консултирате и с адвокат относно възможността да закупите идеална част от имота, както и да получите повече информация (ако има такава) за практиките в момента.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, със съпруга ми сме в процедура за закупуване на жилище с ипотечен кредит, където аз съм съкредитоискател. Той притежава лихвоточки, които желае да осребри след покупката на апартамента.Може ли да го направи, след като жилището ще е собственост на двамата т.е в нотариалния акт ще фигурира и моето име. Предварително благодаря
Би трябвало да може, защото все пак е покупка на жилище, независимо как е оформено документално. Това, че имота ще бъде и на двама Ви не означава, че той не е собственик. Към момента не сме срещали друг подобен казус, за да сме по-конкретни, за това Ви съветваме да се обърнете към Комисията в общината, както и към адвокат. Надяваме се от тях да получите по-компетентна помощ.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте. Бих искал да запитам, мога ли да закупя с лихвоточки къща, която вече е била закупена с лихвоточки от друг? Или след закупуване то и вече нямам право да я купя с лихвотoчки ?
Преди да правим каквито и да е коментари ще поясним, че лихвоточките не са платежен инструмент, с който можете да купувате каквото и да било. От тази гледна точка сделката, за която говорите не може да се осъществи. Срещу лихвоточките се изплащат обезщетения след покупката или строителството на жилище, но е и преди това. Повече по темата можете да прочетете тук.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, искам да попитам ако купя къща на село с лихвоточки след колко време мога да я продам има ли някакъв период за това
Първо държим да направим уточнението, че лихвоточките не могат да се използват за каквито и да е покупки. Равностойността им се изплаща като обезщетение едва след покупката на жилище или започването на строителство на такова. Относно продажбата законът не е поставил ограничения в срока, в който може да се осъществи тя. Вероятно е нужно да се изчака да се изплати обезщетението и тогава да се пристъпи към продажбата му. За жалост компетенциите ни по този въпрос са ограничени и за това Ви съветваме да се консултирате с адвокат и/или Комисията.
здравеите.притежавам лихвоточки.Одобрен съм за обезщетение. Мога ли да закупя жилище от роднина по права линия - собственост на майка ми? Ще ми изплатят ли лихвоточките при такава сделка.
За съжаление досега в практиката ни не сме срещали реализирани подобни казуси, за да Ви отговорим с точност. Принципно законът не поставя такива ограничения или поне ние, доколкото ни позволяват компетенциите не откриваме подобни. От практическа гледна точка подобна покупка не би трябвало да е невъзможна, защото това си е покупка на жилище, независимо кой е неговият бивш собственик. Все пак, за да не Ви подведем Ви съветваме да се консултирате с адвокат и/или Комисията.