Здравейте,

Въпросът Ви е изключително важен. При покупката на недвижим имот, още преди подписването на предварителен договор е добре да се обърнете към Агенцията по вписванията, където срещу ЕГН на собственика на имота, можете да проверите, дали наистина той притежава имота. При наследен имот, трябва да бъде представено и удостоверение за наследници. Неговата коректност може да се провери в общината, където се намира имотът.

По отношение неплатени сметки, справка може да се направи съответно в Електроразпределителното дружество, или да се искат документи (сметки, квитанции), в които са отразени натрупаните задължения.

Като цяло проверките са времеемки и за голяма част от тях се дължат такси. Съветът ни е при покупка на имот да се обръщате към адвокат или към препоръчан посредник по покупко-продажба на недвижими имоти. При неясноти, консултация може да се търси и от нотариус. Обичайно, именно нотариусите са най-добре запознати с възможностите и необходимите проверки.

Надяваме се да сме Ви били полезни.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ