Какво може да се направи когато имаш земеделски земи, трябва да делиш с роднини, с които не си в добри отношения?


1 гласа3393 прочитания

Какво може да се направи когато имаш земеделски земи, трябва да делиш с роднини, с които не си в добри отношения? Трябва ли безконечно да се чака някак си да се оправят нещата? Има ли начин по служебен (държавен) път да се направи делба ?????????

Коментари и отговори

Поставеният от Вас въпрос изисква солидни правни познания, поради което малко се затрудняваме да отговорим. Въпреки това ще Ви изложим информацията, с която разполагаме. Съгласно чл.34 от Закон за собствеността „Всеки съсобственик може въпреки противна уговорка да иска делба на общата вещ, освен ако законът разпорежда друго или ако това е несъвместимо с естеството и предназначението на вещта.”. Във Вашият случай възможностите са две. Едната е да закупите другите части на общата собственост, като чрез договор за покупко-продажба цялата собственост ще бъде прехвърлена на Вас. За да се осъществи това обаче е необходимо роднините да се съгласят. Другият вариант е да подадете иск за делба на съсобствен недвижим имот, която се предявява по мястото, където се намира имотът. За да бъде осъществено това е необходимо имотът да е делим. Законът споменава, че ако имотът не може да се "подели удобно", то тогава той се изнася на публична продан и всеки получава за своя дял пари.

Ако недвижимият имот е делим и не съществуват реални пречки за подялбата съдът съставя разделителен протокол.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ