Какво представлява ефективния годишен процент по кредитите и има ли връзка с годишния процент на разходите?


2 гласа4496 прочитания

Какво представлява ефективния годишен процент по кредитите и има ли връзка с годишния процент на разходите?

Коментари и отговори

Обикновено Ефективна годишна лихва се прилага при депозитите, а не при кредитите и показва очакваното средногодишно нарастване на сумата в процент, при условие, че лихвата не се тегли, а се добавя към сумата и се капитализира при периодично олихвяване. Олихвяването на депозит може да е просто или сложно (с капитализирана лихва). 

Когато лихвата е проста не се прибавя към основната сума, за да носи и тя лихва при следващите периоди. При сложна лихва тя се изчислява като към сумата се прибави лихвата от предходния период и в следващия период има лихва върху новата нараснала сума.

При ГПР е истинската цена на кредита включващ не само лихвата, но и всички такси и комисиони по него . ГПР, въпреки че се измерва в процент той не е фактор при съставянето на погасителния план. ГПР е резултат от него.

Много често се случва да се смесват понятията договорена лихва, оскъпяване и ГПР. Това е некоректно, тъй като имат различно значение, независимо че са производни под определена форма.

Също така искаме да Ви кажем, че има банки, които споменават ЕГЛ като ГПР, но те имат едно и също предвид и се изчисляват по еднакъв начин. Това би довело до известно объркване, но става въпрос за един и същ показател за реалната цена на кредита.

Надяваме се, че информацията Ви е била полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ