какво ще стане с евров кредит ако се девалвира надценения български лев и съответно курса му стане примерно 3.20 лв за 1 евро?


1 гласа4532 прочитания

какво ще стане с евров кредит ако се девалвира надценения български лев и съответно курса му стане примерно 3.20 лв за 1 евро?
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

В така дадения пример девалвира левът, което няма отражение върху евровия кредит. Отражението е само в това, че ще трябва да осигурявате повече левове за покриване на евровата вноска. От такава гледна точка, той би станал по-скъп (само по отношение на набавяне на количеството левове за плащане на вноската, но не и като лихва). Приемаме, че лихвата остава непроменена.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Тогава всички еврови кредити ще станат доста по скъпи спрямо левовите и аз си мисля че скоро ще стане. Тогава може ли някой да отговори колко време ще продължи това "отражение" според вас? Защото ако сега си купувам 140 евро за 273 лева колкото ми е вноската тогава ще ми струват 443лв и ако това продължи половин година става страшно
Надали евровите кредити ще станат по-скъпи от левовите. Когато има обезценка на лева, това не оказва влияние едностранно. Влиянието е както върху евровите, така и върху левовите кредити. Евровите ще станат по-скъпи от гледна точка на това, че ще трябва да се осигурят по-големи количества левове за покупката на евро за месечните вноски. Левовите кредити също логично ще поскъпнат, защото банките едва ли ще допуснат кредитите им да се изплащат в обезценена валута. Казано с други думи няма да допуснат да получават пари с намалена стойност. Един от вариантите за справяне с този проблем е покачване на лихвата. Така левовите кредити ще поскъпнат и отново ще бъдат по-скъпи от евровите, както винаги са били.

Колко време ще продължи това отражение? Ако левът бъде освободен от еврото, курсът му ще зависи от пазарните условия и корекциите ще бъдат в съответствие с тях. От такава гледна точка, отражението ще е динамично и не може от сега да се прогнозира поведението на пазара и банките.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ