Какво става с акциите на дружествата извън фондовата борса?