Като ме осъдят за неплатени кредити - колко пари от заплатата могат да ми бъдат запорирани?


0 гласа9389 прочитания

Здравейте, искам да попитам един важен въпрос за мен-По договор брутната ми заплата е 285лв, а нетната остава 225.35лв, които се прехвърлят към банка всеки месец а другите пари получавам на ръка. Като ме осъдят за неплатени кредити колко пари от заплатата могат да ми бъдат запорирани. Благодаря ви предварително за отговорът

Коментари и отговори

Насочвайки принудителното изпълнение на задължението към кредитоискателя, изразено чрез запор на работна заплата се прилагат разпоредбите на ГПК и по-конкретно чл.446 (1). Ако изпълнението е насочено върху трудово възнаграждение, запор може да бъде извършен ако размера на получаваното възнаграждение е над минималната работна за страната. Максималният размер, които може да бъде удържан от трудовото възнаграждение на длъжника е посочен в ГПК и зависи от това дали имате деца на издръжка, както и от размера на получавания доход. Максималният размер, който може да се удържа е:

1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;
2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;
3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;
4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.
(2) (Нова, ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски. Това означава, че запор ще бъде направен върху нетната заплата, която взимате в размер на 225.35 лв.
Нашият съвет е да се обърнете към юрист за повече информация по темата.


Надяваме се, че информацията Ви е била полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, Три бързи въпроса за информация на потребителите: 1.Притежавам международна кредитна карта ВИЗА,оставам с непредвидено малка сума в чужбина и използвам картата за зареждане на гориво.Системата не работи но имам горещ телефон 0700 190 40.Да ама Не,телефона не може да бъде избиран от чужбина.Проверете! 2.Имам депозит в наша банка.Подавам документи за кредитна карта с лимит една трета от стойноста му и срок до изтичане на депозита.Не може!Доходът ми не съответствува на искания кредитен лимит.Проверете! 3.Промоция.Получавам нежелано предложение за кредитна Мастер Кард като коректен клиент.Чета условият и намирам клауза:Такса ангажимент??? Въпросите са за пари.не на търговците а "Мойте пари". Благодаря.
Здравейте! Получавам заплатата си в ЦКБ и имам отпуснат овърдрафт в размер на 4000лв. Възнаграждението, което получавам е в рамките на 1200-2000лв месечно. Този месец нямах преведени пари по картовата си сметка. След като отидох в банката ми беше обяснено, че са решили да не ми подновяват овърдрафта и че ще почне да тече 3месечният срок на блокировка - каквото и да означава това. Договорът за овърдрафта ми изтича на 14 май 2011г. Беше ми казано и че ако не възстановя цялата сума по овърдрафта, ще ми бъде блокирана цялата заплата през тези последни 3 месеца. Имам ипотечен кредит към друга банка, чиято месечна вноска е 514лв, който се обслужва редовно, който съществуваше още преди да ми бъде отпуснат този овърдрафт. Не ми беше дадена конкретна причина за неподновяването на овърдрафта, единствено споменаха, че имам този друг кредит. Питането ми е - имат ли право да блокират цялата ми заплата, която се превежда при тях и да не ми дадат причина за неподновяването на договора ми за овърдрафта с основание "банката не е длъжна да Ви дава тази информация"? Благодаря Ви предварително!
Здравейте.

Овърдрафтът има опция за автоматично подновяване при изтичане на неговия първоначален срок.  Тоест сумата се отпуска отново след като кредитополучателят е погасил всички задължения към банката до определена дата. В по-голямата си част този вид кредити лихвата се дължи на месечна база на датата на падежа, а главницата се погасява с всяко постъпление по сметката. Фактът, че не сте имали постъпление по тази сметка означава, че сте просрочили задължението си към банката. Съгласно банковото ни законодателство (ЗКИ) банката има право да направи кредита предсрочно изискуем в случай не неплащане на една единствена вноска. 

След като заема бъде класифициран като предсрочно изискуем, то това означава, че трябва в определен срок да издължите цялата сума по задължението си. В случай обаче, че нямате средства да направите това банката ще пристъпи към принудително изпълнение на Вашите доходи, чрез запор върху трудово възнаграждение.

Тримесечният срок на блокировка означава, че няма да имате възможност да усвоявате повече суми под формата на превишение на наличността по Вашата сметка.

Това, което бихме могли да Ви посъветваме е да не се стига до запор на заплата, а да се опитате да постигнете договореност как да погасявате занапред задължението си.


Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави.
Екипът на МОИТЕ ПАРИ