Кое е по-изгодно: Допълнително пенсионно осигуряване или застраховка живот вместо детски влог?


3 гласа3222 прочитания

Кое е по-изгодно: Допълнително пенсионно осигуряване или застраховка живот вместо детски влог?

Коментари и отговори

Здравейте,

Нашите наблюдения показват, че сред изброените алтернативи на настояшия етап депозитът е с най-малка доходност. Предвид високата ликвидност на банките, процесът на понижаващи се лихви вероятно ще продължи или поне ще остане на настоящите ниски нива по-продължителен период от време. В това отношение към днешна дата като че ли застраховките "Живот" и допълнително пенсионно осигуряване предполагат по-добра доходност. Разбира се, всеки вариант има своите предимства, недостатъци и рискове. Депозитът дава сигурност, защото сумите са гарантирани и няма опасност от загубата им, но както отбелязахме, понастоящем доходността намалява. При допълнителното пенсионно осигуряване съществуват определени рискове от загуба на средствата, въпреки че тези средства се инвестират консервативно. Засега доходността е задоволителна, предвид поемания риск от пенсионните фондове, но тази доходност не е гарантирана. По аналогичен начин може да се разглежда застраховка "Живот", която е със спестовен елемемент. Покритията в частта на застраховката на живота не са изложени на риско, но рисковете от спестовната част са подвластни на рисковете при инвестиране на капиталов пазар. Доходността от спестовния елемнет не е гарантирана, въпреки че в момента е по-добра от тази по депозит.

Ситуацията към днешна дата е такава, но дали и колко още ще продължи, не е възможно да се прогнозира. Въпрос на избор на риск и доходност е решението към коя алтернатива да се насочите.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg