Промяната на Закона влиза в сила в деня на обнародването й в Държавен вестник, освен ако не е посочен друг срок за влизане в сила на приетото на второ четене решение. Процедурата е следната: след приемане на закона за второ гласуване, приетият закон се изпраща на Президента на Р България, тъй като той има правото да наложи вето на закона. Ако това не бъде направено трябва да се издаде указ за обнародване. След това законът се обнародва в Държавен вестник и влиза в сила след 3 дни, освен ако в самият закон не е определен друг срок. Сами виждате, че процедурата е дълга и трябва да се изчака обнародването на решението в Държавен вестник. Тъй като сме получавали запитване с подобна проблематика, повече информация може да намерите като отворите този линк.

Надяваме се, че сме внесли яснота по запитването Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ