Здравейте,

Единственият срок във Ваша полза е този от датата на образуване на изпълнителното дело. От тази дата кредиторът трябва да извършва действия по събиране на дълга. Ако в рамките на 2 години не успее да събере вземането си в резултат на това, че не е извършил необходимите действия, длъжникът може да поиска обезсилване на издадения изпълнителен лист. Давността на задължението спира за временето на процеса пред съда. Ако, обаче, кредиторът се е обърнал към ЧСИ и му е възложил събирането на вземането, давността отпада. Тъй като не сме юристи, съветваме Ви да се консултирате с адвокат.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg