Повече за бившият приватизационен фонд можете да научите тук. На същото място можете ежедневно да следите цените на акциите на холдинга. За допълнителна сигурност какво точно притежават децата Ви можете да се обърнете към инвестиционен посредник или банка, за да направят справка в Централен депозитар за притежаваните от тях акции.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ