Кои институции и ведомства в БГ могат да прескачат банковата тайна и надничат в банковите депозити на гражданите?


6 гласа8496 прочитания

Уважаеми Г-да, Кои институции и ведомства в БГ могат да прескачат банковата тайна и надничат в банковите депозити на гражданите?

Коментари и отговори

Определението за банкова тайна е дадено в чл.62 (2) от Закон за кредитните институции, според който „Банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите в банката”. Това е и причината всички банкови служители да подписват декларация за спазване на банкова тайна при стъпването си в длъжност. Освен на БНБ банката може да предоставя информация за наличността по сметките на техните клиенти само с тяхно съгласие или по решение на съда. В чл.62 (6) са описани подробно случаите в които съдът може да постанови разкриване на банкова тайна. Това са по искане на:
  • прокурора;
  • -министъра на финансите;
  • директора на ТД на НАП:
  • Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност;
  • директора на Агенция за държавна финансова инспекция;
  • директора на агенция „Митници”;
  • директора на Главна дирекция „Досъдебно производство” на МВР;
  • председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” и др.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Изчерпателно, разбрано, компетентно и експедитивно.