Кои са разликите между годишния процент на разходите при банковия кредит и при финансовия лизинг?

Кои са разликите между годишния процент на разходите при банковия кредит и при финансовия лизинг?

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Здравейте,

Годишният процент на разход (ГПР) е еднакъв, като модел и методология, както за кредити, така и за финансов лизинг. По своята същност финансовият лизинг е вид кредит, поради което се подчинява на същите правила при изчисляване на ГПР. Тук говорим за методология, която се базира на даден паричен поток. Самото изчисляване на дадения паричен поток може да има своите специфики и ги има, но това не е съществено в случая, защото ГПР се изчсилява на база вече изчислен поток. ГПР се изчислява на база универсална формула и тя е приложима за всякакви финансови потоци, независимо дали са генерирани от кредит, лизинг или от някаква инвестиция. В тази връзка моделът на ГПР се нарича така при кредити и лизинги, а при инвестиции - вътрешна норма на възвращаемост.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.