Здравейте,

За съжаление не можем да предложим най-евтин вариант за превод на суми от чужбина. Таксата за превод зависи от това дали банката, от която нареждате парите има открита кореспондентска сметка в банката, в която се получават те. Онлайн банкирането също би могло да спести доста големи разходи, когато става дума за международни преводи и ви го предлагам като опция.

Решението Ви да откриете безсрочни спестовни сметки в посочената институция може да се окаже финансово обосновано, тъй като доходността, която можете да реализирате от тези предложения е по-висока от тази по срочни депозити. Това се дължи от една страна на по-високите лихви, а от друга на икономията от данък върху дохода от депозит. Имайте предвид също, че лихвата по депозит в долари е доста по-ниска от тази в лева.

Информация (графично изображение), относно това как се е движил долара може да намерите тук. От графиката се вижда, че за последната 1 година, най-висок е бил курса 07.2012 г., след което започва плавно да се понижава. Вие трябва да изберете онзи момент, в който курса отново ще се повиши, за да ги продадете. В последните дни има известно нарастване, така че следете курса внимателно. Изборът на такъв момент е голяма доза късмет.

Подобно на Вашето запитване може да намерите тук.

Поздрави.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Сравнете всички оферти за срочни депозити