Кой е органът /институцията, към която потребителите на кредити могат да се обръщат при съмнения за неправомерни действия на банките?


0 гласа2161 прочитания

Здравейте, Кой е органът /институцията, към която потребителите на кредити могат да се обръщат при съмнения за неправомерни действия на банките? Вълнуват ме следните въпроси: -При договор за изплащане на анюитетни вноски, редно ли е последната вноска за срока на договора да е различна? С подобна схема на практика се увеличава лихвата. -При частично предсрочно погасяване, в какъв срок от внасянето на средствата банката трябва да извърши погасяването и даде нов погасителен план за остатъка?Сблъсках се с абсурда,че служителите на банката не могат да изчислят с точност новите вноски,а трябва "системата" да го направи след отразяване на погасяването.

Коментари и отговори

1. Кой е органът/институцията, към която потребителите на кредити могат да се обръщат при съмнения за неправомерни действия на банките?

Органът е Комисия за защита на потребителите – www.kzp.bg

2. При договор за изплащане на анюитетни вноски, редно ли е последната вноска за срока на договора да е различна?

Възможно е, ако се прави изравняване на разлики от предишни месеци – било по причина закръгления или други причини. Всъщност това е обичайна практика, но последната вноска не трябва да е с фрапираща разлика от останалите. Разлика от няколко стотинки следва да приемате, като нормална.

3. При частично предсрочно погасяване, в какъв срок от внасянето на средствата банката трябва да извърши погасяването и даде нов погасителен план за остатъка?

По принцип няма нормативно установен срок за това. От организацията на работата в банката зависи колко бързо ще се даде новия погасителен план. Вероятно служителите на банката могат да изчислят погасителния план, но все пак той трябва да въде въведен в системата и да бъде там докато не бъде погасена друга сума предсрочно или до издължаване на кредита. Невъзможността по-скоро е техническа според нас, отколкото неумения на персонала. Просто ако това са изискванията на банките, трябва да се изчака.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Не съм доволен от начина на преизчисляване на вноската след промяна на лихвата по кредита ми и липсата на уведомление в писмен вид преди влизането му в сила. Поради преизчисляване на лихвата търпя финансови загуби в неприемлив за мен размер. Освен към КЗП мога ли да се обърна и към Банков и финансов надзор и към кои структури на ЕК за да се промени реда на уведомяване и да се задължат банките да се съобразят с желанието на кредитополучателя при определяне размера на новата вноска?
По принцип КЗП е мястото, където можете да подавате сигнали за нередности допуснати от страна на банките. Вярно е, че банките невинаги уведомяват писмено всеки клиент лично. Съществува изискване те да обявяват на публично място всяка промяна по условията на продуктите си и така клиентите им да бъдат информирани за тях. Обикновено за такова място се приема централният офис на банката, както и клоновата мрежа. Обявени на тези места промените се счита, че те са публично оповестени. Дали трябва всеки клиент да бъде писмено уведомяван е въпрос на политика на обслужване приета от съответната банка. От една страна с обявяването на промените в клоновата мрежа и в централата се изпълнява изискването за публичност, но не всеки клиент проверява там, защото очаква да е лично уведомен. Само предимство би било за банката, ако го прави. Едва ли по нормативен път ще бъде изискано от банките да известяват клиентите си лично и в писмен вид. На практика и сега има изискване за известяване, което вече описахме, и то се спазва. Отделен е въпросът каква е практиката на дадената банка. Разбира се, че личното известяване е по-високо ниво на обслужване и удобство за клиента, но не считаме, че това може да бъде наложено по нормативен път. Ситуацията, в която сте в момента действително не е приятна, но на практика банката не е в някакво нарушение, за да й се търси отговорност. Повишаването на нивото на обслужване е само в сферата на пожеланията и добрите намерения и не толкова нормативно наложаемо.

Съгласни сме, че при промяна на условията по договора трябва и двете страни да са равнопоставени, тъй като са страни по договора. Нееднократно сме изразявали това наше становище и също се надяваме отговорните органи в страната да разработят нужните нормативни актове, които да допринесат за по-голяма равнопоставеност между банките и техните клиенти. За жалост не можем да посочим конкретна институция, която може да повлияя върху този процес. В България това е цялата законодателна власт, а на ниво ЕС това са различните комисии към Европейския парламент.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте,имам потребителски кредит от 2006 г.,който погасявам редовно и без проблеми.Потребителският кредит беше на стойност 8000 лв.за период от 8 години при преференциална лихва от 7,9%. За периодът от 2006 до днешна дата,банката от която е заемът увеличава месечната вноска на няколко пъти.Първоначалната вноска от 118 лв,стана 125 лв.,а сега трябва да заплащам от този месец 135 лв.месечно.Въпросът ми в правото ли си е банката да увеличава месечната ми вноска с толкова голяма разлика и има ли начин да проверя правомерно ли е увеличаването на вноските. Благодаря.
В повечето случаи банките прилагат така наречената променлива лихва, т.е. лихвата не е фиксирана за срока на кредита и се влияе от пазарните условия. Съветваме Ви внимателно да прочетете договора си за кредит, където е посочено каква точно е лихвата (променлива или фиксирана), начина на нейното образуване и при какви обстоятелства банката може едностранно да променя нейния размер.

Чрез нашия КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР можете да проверите размера на вноската си при различните сценарии.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ