Кой от вариантите е по-добър - ипотечен кредит, фирмен с обезщетение ипотека или потребителски с обезщетение?


0 гласа6302 прочитания

Купих си изгоден имот в Северозападна България/второ жилище/. Имам фирма и както повечето дето се опитваме да водим почтен бизнес имам сериозни проблеми със събирането на приходите си. Фирмата ми има овърдрафт към стабилна банка в размер на 10 000 лв и лизинг на автомобил на груба остатъчна стойност 35000лв. А семейството ми има ипотечен кредит на първото ми жилище и кредитни карти към няколко банки/ преди ги раздаваха като флаери))/. Интересувам се кое е по-добре: 1. Прост ипотечен кредит на физическо лице 2. Фирмен кредит с обезщетение ипотека на имота на който няма тежести 3. Потребителски с обезщетение

Коментари и отговори

Здравейте,

Тъй като не пояснявате за какви нужди ще е кредита – за лични или за фирмените за това ще опитаме да поясним за всеки вариант в кой случай е удачен.

1. Прост ипотечен кредит на физическо лице.

Този вариант е удачен в случай, че се нуждаете от сравнително висока сума. Тя може да бъде използвана както за личните Ви нужди, а при необходимост и за фирмени цели. Разбира се, за да се получи финансиране по този начин, имотът не трябва да има тежести.

2. Фирмен кредит с обезщетение ипотека на имота на който няма тежести

Подходящ е основно за фирмени нужди. Използването на сумата за лични нужди е деликатна тема и Ви препоръчваме да не пристъпвате към подобна стъпка, тъй като може да бъде счетено за злоупотреба.

3. Потребителски с обезщетение

Подходящ е когато нуждата от средства е малка. Основно сумата може да бъде използвана за лични нужди. Използването й за нуждите на фирмата също може да се приложи, но счетоводно трябва да бъде отразено по надлежния ред. Вливането на средства във фирмата, разплащането с контрагенти с тези средства или покупката на активи може да повлияе на счетоводния баланс след това. С други думи, за да се избегнат тези проблеми постъпването на сумата във фирмата трябва да бъде отразено по подходящ начин.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте,бих искала да попитам има ли банка в момента ,която да предлага определяне на лихвата на база Пазарен индекс + фиксирана надбавка, Благодаря предварително
Съществуват банки, които определят лихвите си по посочената от Вас схема. Такива банки например са Алфа Банк, ДСК, Прокредит, МКБ Юнионбанк. За определяне лихвите по техни продукти (или някои от тях) от тези банки използват индекси като EURIBOR, SOFIBOR или LIBOR.

Повече информация за методологията на лихвените проценти на банките можете да намерите поместена на техните интернет страници.

Надяваме се да сме Ви били от полза.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
доволен съм от всички кредити