Както сте забелязали предоставяните от банките лихви по срочни депозити са с рекордно високи стойности от години насам. По-високата доходност се реализира чрез промоционални кампании по предлагани от банките депозити или пък въвеждане на напълно нови оферти. По-високите лихви целят привличане на свеж краткосрочен ресурс, тъй като в по-голямата си част промоционалните лихви се отнасят за депозити със срок от 1, 3, 4, 5, 6, 9 и най-много 12 месеца. Също така тези промоции не се отнасят за всички валути, а най-вече за спестяванията в национална валута и EUR. В началото на месец май беше поставено и начало на повишаване на годишните лихви по срочни депозити и в американска валута. Като цяло по-високите лихви по депозити се дължат на липсата на външно финансиране на местните банки, което се забелязва в началото на мин. година с настъпване на финансовата криза. Липсата на външен ресурс повишава цената, която банките са склонни да предоставят за да привлекат местен ресурс от населението. Това от своя страна повишава цената на кредита. Поради описаните по-горе зависимости считаме, че високите лихви, които банките предоставят по депозити ще се запазят докато не се възобнови външното финансиране от банките-майки. От своя страна за финансирането ще се възстанови след като премине финансовата криза. Имайки в предвид наблюденията, които имаме за депозитите, които банките предлагат считаме, че тенденцията с по-високите лихви по тези продукти ще се запази още няколко месеца. Надяваме се разбирате, че по-дългосрочни прогнози е доста трудно да бъдат направени в настоящият момент.

Ако желаете да научите повече за промоциите на банките по срочните депозити, това може да направите като отворите този линк.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна и този път.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ