Здравейте,

КТБ не е фалирала. Тя, заедно с наскоро придобитата Креди Агрикол България са поставени под т.нар. „специален надзор“. Според чл. 115 (1) в режим на специален надзор се поставя банка, при която има опасност от възникване на неплатежеспособност. Накратко режимът се поставя, не когато банката е обявила фалит, а когато има реална опасност за неговото възникване. Специалният надзор има оздравителен характер, като срокът на специалният надзор не може да надхвърля 6 месеца (Чл. 115 ал. 3). От няколко дни е ясно, че БНБ ще спре за срок от 1 месец изцяло изпълнението на всички задължения на КТБ. Това означава, че притежателите на срочни и безсрочни депозити ще трябва да изчакат да премине процедурата по оздравяване на банката, която е с краен срок от 1 месец. Обявената дата, от която Банката ще започне да извършва операции, свързани с изплащане на нейни задължения е 21 юли.

В случая не може да става въпрос за гарантиране на влоговете, тъй като банката не е фалирала. Припомняме, че депозитите на вложители на стойност до 100 000 евро / 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете. Процедурата по изплащане на влогове от Фонда не е стартирала, защото Банката не е във фалит.

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg