Здравейте,

Всъщност изложените от Вас начини са основните и най-популярни в същото време, по които човек може да съхрани парите си и в същото време да постигне известна доходност. Основните варианти за инвестиране с поемане на риск в умерени граници са:
  • Срочен депозит
  • Застраховка „Живот” със спестовен характер
  • Инвестиция във взаимен фонд
  • Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Първият вариант е по-скоро краткосрочен и би се оказал подходящ, ако не целите дългосрочност. Според наше проучване средната пазарна лихва за едногодишен депозит в EUR и BGN е между 4 и 5%. Предимството на срочния депозит е, че не предполага такава обвързаност на вложените суми, както например при застраховката „Живот“.

В същото време приблизително около 4.00% средно е очакваната доходност и по застраховка „Живот”. За разлика от срочния депозит обаче с тази застраховка имате възможност да получите определена доходност и в същото време да получите застрахователна защита при възникване на непредвидени рискови обстоятелства. Изплащането на суми при доживяване срока на застраховката няма отношение към това дали застрахованото лице е навършило пенсионна възраст или не. Обикновено максималния срок по тези застраховки е 25-30 години.Това означава, че ако лицето избере застраховка със срок от 25 години, след изминаване на този срок то ще има правото да получи обезщетения. Компаниите предоставят възможност лицето да избира начина, по който да бъде получена сумата – еднократно или под формата на рента за определен срок.

Често доходността по този вид застраховки се сравнява с тази от депозит. Сравнение, обаче едва ли е редно да се прави, тъй като двете схеми са напълно различни. При срочните депозити, влагайки определена сума банката се задължава да изплати годишна лихва в определен размер посочен от нея. При застраховка „Живот” лицето договаря определена застрахователна сума, от която се определя размера на дължимата вноска. Ако възникне покрит по полицата риск, компанията ще заплати определено обезщетение, независимо колко вноски е внесъл застрахования. Срочният депозит няма такива функции, целящи възмездяване на лицето или неговите близки.Предимство на застраховките „Живот” е, че платените премии намаляват размера на облагаемия доход. Според законодателството ни те са данъчно признати разходи.

Повече информация, която може да получите по темата има тук.

Екипът на Моите Пари Ви пожелава Весели празници!

Поздрави,