Здравейте,

Бихте могли да придобиете някаква представа за таксите, които начисляват ЧСИ от Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители. Както сами ще забележите за всяко едно свое действие ЧСИ начислява такса. В общи линии те биват няколко вида: обикновени,  пропорционални, допълнителни и авансови. Според нас обаче най-ясна представа за тях можете да получите от конкретния ЧСИ, който е ангажиран с делото.

Повече информация може да намерите тук.

Относно давностните срокове, когато е образувано дело срещу длъжника давността спира да тече . За повече информация може да се обърнете към юист.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg