Майка ми почина. Имала е отделна сметка. Ако отида в банката само със смъртен акт и удостоверение за наследници, издадено от общината, ще мога ли да получа моят дял? Има ли някави срокове? Колко време се чака? Каква е процедурата?


2 гласа3890 прочитания

Майка ми почина. Няколко седмици преди това искаше да ми приведе по банков път пари, за които баща ми не е знаел, но състоянието й се влоши внезапно. Имала е отделна сметка. Знам коя е банката, но нямам други банкови документи. Ако отида в банката само със смъртен акт и удостоверение за наследници, издадено от общината, ще мога ли да получа моят дял. Единствените наследници сме аз и баща ми. Има ли някави срокове? Колко време се чака? Каква е процедурата? Благодаря предварително!
Свързани теми

Коментари и отговори

Здравейте,

Съжаляваме за загубата.

Правото наследниците да получат парични суми по влог на починалото лице се удостоверява чрез представяне на копие от смъртен акт и удостоверение за наследници, издадено от общината, в която се подава молба – декларация. Към тази молба се прилага задължително препис от акта за смърт.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg
Моите съболезнования. Предното съобщение изчезна нещо - затова накратко: В Пиреус искат и удостоверение за липса на вписано завещание - издава се в Агенция по вписванията, но се чака и се плаща такса. Ние изчакахме да мине срока на депозита, за да не губим лихвата (почти година изчакахме) - нямаше проблем. Но евентуално има някаква давност за търсене на наследство. Най-добре питайте банката, какви са изискванията.