Майка ми почина. Няколко седмици преди това искаше да ми приведе по банков път пари, за които баща ми не е знаел, но състоянието й се влоши внезапно. Имала е отделна сметка. Знам коя е банката, но нямам други банкови документи. Ако отида в банката само със смъртен акт и удостоверение за наследници, издадено от общината, ще мога ли да получа моят дял. Единствените наследници сме аз и баща ми. Има ли някави срокове? Колко време се чака? Каква е процедурата? Благодаря предварително!