мога ли да получа справка от БНБ-ЦКР относно съдържащата се в него информация за кредитните ми задължения към банките и финансовите институции?


3 гласа8701 прочитания

Желая, да попитам мога ли да получа справка от БНБ-ЦКР относно съдържащата се в него информация за кредитните ми задължения към банките и финансовите институции?
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Справка за кредитна задлъжнялост имате възможност да си извадите като посетите някоя от банковите институции или БНБ. Тази услуга може да бъде извършвана единствено лично или чрез упълномощено от Вас лице, което да представи нотариално заверено пълномощно. Според условията на новата наредба ЦКР осигурява на банките и финансовите институции информация в електронен вид в реално време за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките и финансовите институции. Информацията за кредитната задлъжнялост за клиентите включва данни за текущото състояние на кредитите, така и за просрочията по активни и по погасени кредити за 5-годишен исторически период. Повече информация по темата може да намерите тук.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Желая да попитам може ипотечен кредит, който е изтеглен преди 2 години и е върху 3 имота да се раздели т.е. единия имот да се отдели на друг кредит и да се плаща от друг човек, а другите 2 имота да си останат на същия човек.
Теоретично би могло, но въпросът е на практика дали е възможно. Има няколко фактора, които могат да окажат влияние и това да не се случи:
1. Отпуснатия заем е гарантиран от стойността на трите имота в съвкупност и така е учредена ипотеката
2. Ако бъдат разделени имотите е възможно след раздялата никой/и самостоятелно да не е достатъчен/и за обезпечение на кредита. На практика ако бъде разделено обезпечението трябва да се трансформира и кредита съобразно настоящото обезщетение. На теория сумата на кредита може да се разпредели така, че да бъде гарантирана от наличните имоти и да бъде оформена като два отделни кредита, но в този случай става дума вече за съвсем нова сделка с банката. От тук следва и третия фактор
3. Съгласието на банката да преоформи кредита, да го предоговори с Вас, тъй като практически това е цялостна промяна на договора. Не е изключено банката да отхвърли предложението, ако счете, че поема твърде голям риск. Все пак лицето, което би поело другия кредит трябва да бъде одобрено от банката, като нов длъжник по нов кредит или като съдлъжник по настоящия. Това е сериозно преструктуриране на сделката и е възможно да срещнете определени резерви от страна на банката.

Отново повтаряме, на теория е възможно, но за жалост ние няма как да знаем дали би се реализирало на практика. Това ще разберете единствено като разговаряте с банката.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ