Здравейте.

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване гарантира една допълнителна пенсия, освен тази по задължителното осигуряване. Осигуряването в този фонд е задължително за родените след 31.12.1959 г. Съгласно условията по ДЗПО правото на допълнителна лична пенсия за старост възниква при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от Държавното обществено осигуряване или до 5 години преди навършване на тази възраст.

При допълнителното доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО) осигуреното лице разполага с по-голяма свобода на действие, като може да тегли сумите по индивидуалната си партида във всеки един момент. За разлика от него при ДЗПО лицето може да прехвърля партидата си, но не и да тегли сумите по нея до навършване на посочения по-горе срок.

Накратко разликата между ДЗПО и доброволното пенсионно осигуряване е именно в това, че в първия случай получаваш пенсия, а във втория можеш да получиш цялата натрупана сума.

За повече информация се обърнете към служителите на ПОК.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ