Последната цена от 09.03.2009г. на  акциите на "АКБ Корпорация ХАД" АД (новото име на "АКБ Корпорация ХАД" АД)  е 0.29 лв. на акция.

Координатите и цените на акциите  на дружеството можете да следите тук. Можете да продадете Вашите акции по всяко време, като  можете да го направите със съдействието на инвестиционен посредник чрез два вида поръчки: обикновена или лимитирана. При обикновената поръчка акциите ще бъдат продадени по пазарната цена, която е в момента, докато при лимитирана поръчка Вие определяте цена и сделката се извършва само, ако тази цена бъде достигната.

Полезна информация относно процедурата за работа с дялове от масовата приватизация можете да откриете тук. Полезно е да знаете, че изплащането на дивиденти (ако са били разпределяни такива) има давностен срок.


Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ