Здравейте,

Най-общо това са лихвени проценти, които се договарят индивидуално с банката. Те са в отклонение от стандартните лихвени проценти. Пример за преференциален лихвен процент по депозит напр. е индивидуално договорен лихвен процент с по-добри условия от тези, които банката публично предоставя на вложителите си. Тези влогове обаче не са защитени и представляват т.нар. „изключения“ в Закон за гарантиране на влоговете в банките.

При кредитите пък преференции често получават служители, при които работодателя им е подписал споразумение за превод на трудово възнаграждение по сметка в определена банка. Често банките предоставят значително по-изгодни условия за кредитиране на тези служители.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg

Сравнете всички оферти за срочни депозити