може ли съдия изпълнителя да ми вземе жилището ако ми е единствено при условие, че не е ипотекирано, при не изплатен кредит? моля да ми кажете какви са последствията при едно дело за не изплашане на кредита.