може ли съдия изпълнителя да ми вземе жилището ако ми е единствено при условие, че не е ипотекирано, при не изплатен кредит?

може ли съдия изпълнителя да ми вземе жилището ако ми е единствено при условие, че не е ипотекирано, при не изплатен кредит? моля да ми кажете какви са последствията при едно дело за не изплашане на кредита.

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

От запитването Ви не става ясно какъв е характерът на кредита, който ползвате. Допускаме, че става въпрос за потребителски кредит без поръчители. В този случай при издаването на изпълнителен лист, съдия изпълнител запорира (или прави възбрана) върху движимото и/или недвижимото имущество на длъжника. Това каква собственост да бъде запорирана се определя от кредитора. Във Вашия случай, предвид че жилището е единствено за всички членове на семейството Ви (независимо дали живеете в него или не), имотът не подлежи на запориране понеже отговаря на критериите за несеквестируема вещ (такава, каквато не може да Ви бъде отнета поради неизпълнението на кредита). В зависимост обаче от броя на членовете на семейството Ви се определят минималните Ви жилищни нужди. Те са посочени в НАРЕДБА ЗА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ДЛЪЖНИКА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕГОВОТО СЕМЕЙСТВОТО.

Чл. 2. (1) Определят се следните норми за жилищни нужди на длъжника и членовете на неговото семейство:
1. на едночленно семейство - 25 кв. м жилищна площ;
2. на двучленно семейство - 40 кв. м жилищна площ;
3. на тричленно семейство - 55 кв. м жилищна площ;
4. на четиричленно семейство - 70 кв. м жилищна площ;
5. на семейство с 5 и повече членове - по 15 кв. м жилищна площ в повече за следващите членове.
(2) При определяне на необходимата жилищна площ се взема предвид и детето, което ще се роди.
(3) За задоволяване на специфични нужди към жилищната площ по ал. 1 и 2 може да се включи допълнителна жилищна площ (стая) до 15 кв. м, когато член от семейството страда от болест, която дава право на самостоятелна стая за живеене, съгласно списък, утвърден от министъра на здравеопазването, или се нуждае от помощта на друго лице съгласно експертно решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

Когато жилището надхвърля тези минимални размери и структурата му позволява, е възможно отделянето и запорирането на части от него.

За повече информация по процедурата можете да намерите тук.

Надяваме се да сме Ви били от помощ.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, имам огромен проблем и много бих се радвала, ако може да ми дадете съвет. Оказа се, че баща ми дължи пари на лихвари, които смятат да се обърнат към съда, тъй като има разписани записни заповеди. На тези заповеди е разписан само той, като няма посочени движими и недвижими вещи, в случай, че не плати сумата. Имаме само един единствен апартамент, който с покупко-продажба се води моя собственост. Сега живее под наем, като има подписан договор, заедно с приемо-предавателен протокол, заверени нотариално, че всички движими вещи в апартамента се водят на третото лице, т.е. на собственика на отдадената стая и адреса му е сменен с този където живее в момента. Въпросите ми са: 1. Къде ще правят опис, ако се наложи? Ще се засегне ли третото лице, при положение, че има нотариално заверени документи за наем и всичко е описано, и трябва ли човека да доказва, че вещите са си негови(наемодателя имам предвид). 2. В случая, че само той е разписан на тези заповеди някой друг от семейството ми носи ли отговорност? 3. Има и кредит към банка, но на този кредит никъде няма ипотеки, нито майка ми е разписвала някъде - мисля, че си се води потребителски. 4. Към днешна дата единственото ни жилище, което вече е на мое име, не е било ипотекирано, нито пък е имало някакви тежести - в случаят могат ли да опспорват сделката след като съм им дъщеря и ако сделката се обяви като фиктивна, не става ли отново несеквестируемо жилище, тъй като ни е единствено на цялото семейство, а никоя от нас не е семена(имам сестра) и се водим, че живеем тук?(то и няма къде другаде) Много ще съм Ви признателна, ако ми отговорите, защото вече не знам на къде да погледна...Без вина виновен, че и на улицата ще ни изкарат... С уважение:
Казусът наистина е заплетен и има предимно юридически характер, но ще се опитаме да Ви отговорим, доколкото ни е възможно.

Описът се прави по постоянен адрес на длъжника. За да не бъдат описани вещите, то те трябва да са доказано собственост на наемодателя (във Вашия случай). Доказването на собствеността става чрез представяне на касови бележки, квитанции и др. Не можем да Ви отговорим дали частния съдия изпълнител би приел нотариално заверения приемо-предавателен протокол като доказателство за собственост в случая. Има и списък с вещите от първа необходимост, които не могат да бъдат иззети. Списъкът можете да намерите тук.

Принципно претенцията по запис на заповед се предявява само към длъжника подписал документите. За да бъде отправена към Вас, трябва да сте наследили баща си.

При липса на учредени тежести (ипотека) върху имота Ви не би следвало да се превръща в обект на претенция от страна на кредиторите на баща Ви. Също така, предвид че това е единственото Ви жилище, то по закон не може да Ви бъде взето. Това, което може да се случи е от банката да насочат изпълнението срещу майка Ви и да опишат вещите й във Вашето жилище, но това при условие, че заемът е теглен по време на брака й с баща Ви.

Най-добре е да се обърнете към юрист за по-професионален съвет.

Надяваме се да сме Ви помогнали.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Моляви помогнете ми.Имам запитване.Баща ми е теглил кредит 2007.год.плащал е малко вноски.Живеехме под наем на жил фонд.През 2012 си купих имот 1 къщичка с 2 стайчки и 1 кухня.Взех майка и татко при мен да живеят.Майка беше болна почина през 2017та год.Вчера дойде уведомление че татко дължи около 700лв без разноски по делото без други неща сума пари а той няма нищо на негово име но се води че живее при мен и на 2ри февруари щяло да има и обиск.на домът ми .Аз имам 2 деца едното от който е с увреждане.Моляви кажете ми могат ли да ми вземат всичко от къщи и да ми запорират къщата .много моля пишете ми.Благодаря ви предварително.
Здравейте,

Описът на имущество се извършва по постоянен адрес на длъжника. Може да бъде иззето всичко, което не бъде доказано с документ, че принадлежи на друг. Т.е. за цялото имущество, което подлежи на опис трябва да се докаже с договори, бележки, фактури и т.н. документи, че са Ваши или на някой друг, но не и на баща Ви. Всяка вещ, за която не бъде доказано, че е на друг, ще се счита за собственост на длъжника и може да бъде описана. Все пак има вещи, които не могат да бъдат секвестирани и те са описани в чл. 444 от ГПК, както следва:

Чл. 444. Изпълнението не може да бъде насочено върху следните вещи на длъжника - физическо лице:
1. вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, посочени в списък, приет от Министерския съвет;
2. необходимата храна на длъжника и неговото семейство за един месец, а за земеделските стопани - до нова реколта, или равностойността и в други земеделски произведения, ако няма такава;
3. необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца;
4. машините, инструментите, пособията и книгите, необходими лично на длъжника, упражняващ свободна професия, или на занаятчия за упражняване на неговото занятие;
5. земите на длъжника - земеделски стопанин: градини и лозя с площ общо до 5 дка или ниви или ливади с площ до 30 дка, и необходимите за воденето на стопанството машини и инвентар, както и торовете, средствата за растителна защита и семето за посев - за една година;
6. необходимите две глави работен добитък, една крава, пет глави дребен добитък, десет пчелни кошера и домашните птици, както и необходимата храна за изхранването им до нова реколта или до пускането на паша;
7. жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него; ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с наредба на Министерския съвет, надвишаващата част от него се продава, ако са налице условията по чл. 39, ал. 2 от Закона за собствеността;
8. предвидените в друг закон вещи и вземания като неподлежащи на принудително изпълнение.

Щом баща Ви не е собственик на къщата, не виждаме основание да се налагат възбрани върху нея поради задължения на баща Ви.

Съветваме Ви все пак, ако имате възможност, да се консултирате с адвокат.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на MoitePari.bg
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.