Моля, да ми каже как мога да разбера в какъв срок ще бъде издаден Акт 16 за дадена сграда в София?

Моля, да ми каже как мога да разбера в какъв срок ще бъде издаден Акт 16 за дадена сграда в София. За нея разбрах че е от четвърти тип строителство или нещо такова. Имало 5 вида такива. Сграда е с Акт 15, имала е някаква нередност с ВиК-то, но е вече отстранен. Наистина не разбирам защо толкова се бави. Към кого да се обърна, за да може да провери адреса на сграда и да ми каже: ще отнеме 2 седмици, един месец или друго, просто да знам някакъв срок. Също така, ако може един съвет: какво трябва да чакаме да стане, за да се инвестира в имот - застой на цените, спад на цените или друго? И още нещо - как може да бъде убеден човек, притежаващ два апартамента в сграда, получени поради притежаване на мястото, да си продаде единият. Т.е. в кой случай няма да му е изгодно да е с два или три?

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Няма нормативно определен срок за издаване на Акт 16. Всичко зависи от изпълнението на предписанията на контролните органи от Изпълнителя на строежа - строителя и административното придвижване на документите. Забавяне може да се получи при даване на задължителни предписания на строителя при текущите проверки на контролните органи или поради обжалване на наложени санкции или задължителни предписания.

Жилищните сгради са строежи от пета категория. Цялата екзекутивна документация се представя за безсрочно съхраняване на органа, издал разрешението за строеж (гл. архитект на общината/района), а в необходимия обем - и на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

За информация освен към строителя можете да се обърнете към строеж гл. архитект на общината/района и към Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а също и към Регионалната дирекции за национален строителен контрол.

Що се отнася до продажбата на апартамент, то това би следвало да се съобразено с Вашите нагласи. Ако очаквате, че цените на имотите ще спаднат, а апартаментът не Ви е нужен, то продайте го. Също така към продажба можете да пристъпите, ако изпитвате нужда от пари. Независимо от всичко, притежанието на имот е инвестиция в достатъчно ликвиден актив към момента. Освен това от него бихте могла да получавате доход под формата на наем. Един такъв доход може да компенсира потенциално падане на цената на имота. Това е мотив да задържите имота. Нашето мнение е, че ако не се нуждаете от пари, не продавайте. Вярно е, че ако продадете имота ще получите определена сума пари, но това ще е еднократен доход. При отдаването на имота под наем, може да имате доход от наем и също доход от продажба, ако предприемете такава на по-късен етап.

Лично наше мнение е, без да Ви ангажираме с него и без да Ви служи за съвет за каквито и да е действия е, че ако апартамента има потенциал да си задържи цената и да „носи” наем, то при всички положения е по-добре да притежавате повече такива имоти.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.