Моля да ми дадете отговор на въпроса относно правата на гражданите при заплащане на таксата за разглеждане на молба за отпускане на потребителски заем от банка. Случая е следния: Подадох молба за отпускане на кредит в ОББ, гр.Бургас. Беше ми поискана такса 30лв. за разглеждане на молбата, която платих. Не е сключван с мен договор или споразумение, което юридически да ми дава информация какви са задълженията на банката срещу платената сума. На молбата ми не беше поставен входящ номер в офиса. Също така ми беше отказан писмен отговор каква е причината да не ми бъде отпуснат искания от мен заем. Моля също да ме насочите към нормативната уредба, която урежда тези взаимоотношения. Мисля, че трябва да има прозрачност, при разглеждането на тези молби, за самия клиент, както и да му се предоставя писмена информация за отказа. Надявам се на бързо и компетентно мнение.