Не бихме могли да коментираме понятието "употребявани на лихвена база стойност на ресурса(СР)", тъй като не сме го срещали досега, като определение в този вид. Това, което можем да поясним относно образуването на лихвите е:

Обикновено те са съставени от компонента (както и във Вашия случай) – плаващ и фиксиран. В случая плаващия е 3M EURIBOR. Това, което Ви предлага лизинговата компания ние разбираме по 2 начина, като два възможни варианта, които е възможно да се има предвид:

1. Предложението на лизингодателя е лихвата да се промени на 3M EURIBOR + 5% надбавка. Съобразено с досегашния размер, това е завишение с половин процентен пункт на надбавката. Ако кредиторът Ви използва константа за EURIBOR, то това би означавало повишаване на цялата лихва със същия размер, респ. това не е изгодно за Вас. Обърнете внимание дали и на каква периодичност Ви е сменяна лихвата досега. Понастоящем 3M EURIBOR постепенно пада и ако кредиторът Ви периодично коригира лихвата, има основание тя да бъде намалена и това да е положително за Вас. Разбира се повишената надбавка може да обезсмисли поевтиняването на индекса, но това поне няма да доведе до повишаване на лихвата. Това е неутралният вариант.

2. Възможно е кредиторът Ви да желае да формира лихвата на база Стойност на ресурса (СР) + надбавка. За жалост не можем да кажем в този случай дали това ще е изгодно за Вас, тъй като не познаваме каква е стойността на ресурса. Тя зависи от различни компоненти, като всеки кредитор си ги определя сам.

Като съвет можем да Ви предложим да попитате в единия и в другия случай колко би Ви била лихвата и как (ако) ще се променя тя във времето. Тогава ще можете да прецените дали това е изгодно за Вас. Попитайте също така дали преминаването от единия на другия вариант ще е свързано с разходи за Вас. Може да се окаже, че новия вариант, който Ви предлагат да е привидно по-изгоден, но разходите свързани с преминаването към него да го обезсмислят.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ