На 12.02.2010 разбрах , че предният ден са ми източили чрез 3 транзакции в рамките на 1 час сумата от 1010 лв. При положение че картата е била в мен през цялото време и от банката не са я блокирали след 1-вата транзакция от 400 лв мога ли да разчитам, че ще ми се възстанови някаква сума и към кого да се обърна ако от банката не ми върнат положителен отговор?

На 12.02.2010 разбрах , че предният ден са ми източили чрез 3 транзакции в рамките на 1 час сумата от 1010 лв. през банкомат от дебитна карта на ЦКБ - Виза Електрон. Подадох веднага жалба в РУ и искане за оспорване на транзакция в банката. При положение че картата е била в мен през цялото време и от банката не са я блокирали след 1-вата транзакция от 400 лв мога ли да разчитам, че ще ми се възстанови някаква сума и към кого да се обърна ако от банката не ми върнат положителен отговор.

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

При непосочване на определени лимити от титуляра на сметката Банката стандартно определя максималните системни лимити.  Лимитите в страната ни при теглене на пари в брой по този вид дебитна карта са с дневен лимит от 400 лв. Така определените лимити са максимално допустимите, поради което те могат да бъдат само намалявани. Лимитите за транзакции в чужбина могат да бъдат както намалявани, така и увеличавани. Изключение правят само лимитите на една транзакция. При настъпване на такъв случай на неправомерно усвояване на суми, първото, което трябва да се направи е да се уведоми банката, издател на картата и ако е останала сума по сметката, картата да бъде блокирана.

Съгласно Закон за платежните услуги и платежните системи банката изплаща щети над 300 лв., а до тази сума са за сметка на клиента (чл. 58 ал.1). За да изплати неправомерно усвоената сума обаче следва да се докаже, че наистина клиентът няма вина – не е дал картата на свой близък, например. Доказването на такова нещо обаче се оказва нелека задача. Тук се появява Помирителната комисия за платежни спорове.  Първата стъпка е да насочите възражението си към банката, към които имате претенция. В нормалния случай натоварените със задачата служители трябва да Ви отговорят в рамките на седем дни. Ако не сте получили отговор или не сте удовлетворен от отговора, следващата стъпка е да се обърнете към Помирителната комисия за платежни спорове. Към Помирителната комисия отправяйте писмено възражение в свободен текст, като посочите трите си имена, ЕГН и адрес. Възражението трябва да съдържа и адреса на банката/лицето, срещу което се подава възражението, изложение на фактите и какво точно искате. След като разгледа всичко необходимо, до един месец Комисията ще ви представи помирително предложение. Повече информация относно функциите на този орган може да прочетете тук.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде от полза.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.