На постоянен трудов договор съм през последните 3 години при един и същ работодател, последната година съм в майчинство. Имам ли възможност да получа потребителски кредит или ипотечен кредит с поръчител на стойност 10 000 - 16 000 лв. след като се върна на работа?


1 гласа5280 прочитания

Здравейте, На постоянен трудов договор съм през последните 3 години при един и същ работодател, последната година съм в майчинство. Имам ли възможност да получа потребителски кредит или ипотечен кредит с поръчител на стойност 10 000 - 16 000 лв. след като се върна на работа?
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

За да получите каквото и да е финансиране трябва да сте се върнали на работното си място и да са изминали най-малко 6 месеца при същия работодател. За да бъдете одобрена за финансиране на първо място следва съотношението „Дълг/Нетен доход” да е между 40 и 60%. Това се отнася както за потребителските, така и за ипотечните кредити, предлагани от банкови институции. При потребителските кредити за суми с такъв размер със сигурност би Ви се изисквало поръчителство на едно или няколко платежоспособни лица. Класирането на офертите по потребителски заеми в размер на 16 000 лв., с поръчител/ и за срок от 10 год. е следното. Сами забелязвате, че офертите не са много на брой и в най-добрия случай дължимата МПВ е в размер на 238.43 лв. Освен това съотношение, след погасяване на МПВ следва да остава един минимален остатък от дохода на член от семейството, който варира между 100 и 150 лв. Следва също така да отчетете предпазливостта на банковите институции по отношение на предоставяните потребителски кредити и завишените изисквания за предоставяне на финансиране, особено за кредити от този вид и в такъв размер.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Мога ли да получа справка от цкр за моята кредитна история
Справка за кредитната Ви история имате възможност да си извадите като посетите някоя от банковите институции или БНБ. Тази услуга може да бъде извършвана единствено лично или чрез упълномощено от Вас лице, което да представи нотариално заверено пълномощно. Според условията на ЦКР осигурява на банките и финансовите институции информация в електронен вид, в реално време за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките и финансовите институции. Информацията за кредитна история за клиентите включва данни за текущото състояние на кредитите, така и за просрочията по активни и по погасени кредити за 5 годишен исторически период. Справката обаче може да бъде извършена само веднъж годишно.


Надяваме се, че информацията Ви е била полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ