Здравейте,

При така зададените параметри и разпределяне на сумата, средно-претеглената доходност вероятно ще възлезе на около 10-11%. Разбира се, това е условно допускане, най-вече за доходността от взаимния фонд. Тя не може да бъде прогнозирана с точност, но правим допускането, че ще е например същата както за предходната година. Ако при инвестирането на средствата сте имали намерение да поемете нисък до умерен риск, тогава считаме, че с това разпределение на средствата сте го постигнали. Доходност около 10-11% при такъв размер на риск, считаме че е добра.

Пожелаваме Ви успех и по-висока доходност от коментираната!

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg