Здравейте,

Правна логика в цитираните по-долу законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи изплащането на гарантираните суми от Фонда за гарантиране на влоговете в банките не бихме могли да предоставим. Такава бихте могли да получите от специалисти в областта на правото. Като финансисти обаче ще се опитаме да обясним каква е логиката да се изплащат гарантираните влогове в банките в лева. Всички фондове за гарантиране на влоговете изплащат гарантираните суми в националната валута на съответната държава. Тъй като България все още не е приела еврото за официална валута, това е в лева. Логиката в това е, че ако Фондът изплаща гарантираните суми във валутата, в която е депозита и тази валута се е обезценила към датата на изпащането, на практика означава, че валутния риск се прехвърля от вложителя към него. На практика тези евентуални загуби не трябва да бъдат прехвърляни към Фонда, тъй като всеки вложител със спестявания, различни от лева и евро (заради фиксирания валутен курс) трябва да има ясното съзнание, че е избирайки една или друга валута е изложен на валутен риск и трябва сам да понесе загубите си при промяна на курса.

Прилага се курса на БНБ за съответната валута в деня на изплащането на гарантираните суми, защото на практика от този ден гарантираните депозити са налични и на разположение на вложителите. В интерес на вложителите е те да се разпоредят максимално бързо, за да си получат гарантираните суми.

Поздрави,
Екипът на MoitePari.bg