Необходима ми е сума от 2500лв за закупуване на автомобил! Дали да взема потребителски кредит или овърдрафт с дебитната ми карта в която ми превеждат заплатата?


0 гласа2593 прочитания

здравейте! Необходима ми е сума от 2500лв за закупуване на автомобил! Дали да взема потребителски кредит или овърдрафт с дебитната ми карта в която ми превеждат заплатата? В рамките на 8 месеца до 1 година сте мога да ги вьрна?

Коментари и отговори

Съветваме Ви да кандидатствате за овърдрафт, т.к. при овърдрафта съществува такса единствено за кандидатстване съгласно тарифата на съответната банка. При потребителския кредит допълнително ще бъдете натоварени с такса за усвояване и за предсрочно погасяване. Обикновено размерът на одобреният овърдрафт варира около 4 нетни работни заплати, като изискването за кандидатстване е  да сте на постоянен трудов договор от минимум 6 месеца.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Направо към въпроса: Искам да закупя автомобил при което да ползвам данъчен кредит тъй като съм собственик на фирма но крие ли това някакви финансови рискове от рода на последващи по-високи данъци, застраховки или каквото и да било след като автомобила е фирмен. А и по какви критерии да издиря най-подходящия финансово автомобил, мога да го платя 100% може би това е най-добрия вариант иначе чрез лизинг колата се оскъпява но с колко % не знам а представлява интерес за всички. ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ ЗА ОТГОВОРА
Правото да се ползва данъчен кредит имат единствено фирмите, които са регистрирани по ДДС. В момента на данъчното събитие, свързано с тази реализация, платец на данъка е получателят на доставката им, но, ако той също е регистрирано лице по закона, при определени условия има право да приспадне размера на заплатения данък под формата на данъчен кредит.

Предимство при закупуването на лизинг е, че съответния дълготраен материален актив може още в самото начало да бъде вписан в Счетоводния баланс и в същото време начисляваните от лизинговата компания лихви (без главницата) да намаляват размера на облагаемата печалба, тъй като тези разходи са данъчно признати. Фактът, че автомобилът, който искате да закупите на лизинг се вписва в баланса означава, че може да начислявате амортизация на този актив, която също намалява размера на облагаемата печалба и в крайна сметка дължимите данъчни плащания.

При всички положения ако се реализира покупката на автомобила с Ваши средства ще бъде по-изгодно за Вас. По този начин ще може да се начислява единствено амортизационна квота на актива, която да се приспада от размера на облагаемата печалба.

С актуалните предложения за лизинг може да се запознаете в нашата секция за АВТО-КРЕДИТИ.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ