Здравейте,

За да Ви отговорим ще цитираме част от допълнителните разпоредби на Закон за кредит за недвижим имот на потребители.

§ 1. По смисъла на този закон:
………………………………………………………………………………

19. „Потребител” е всяко физическо лице, което при сключването на договор за кредит за недвижим имот действа извън рамките на своята професионална или търговска дейност.

Това ни кара да смятаме, че законът и неговите разпоредби касаят физическите лица. Юридическите лица не попадат в този закон и неговата регламентация.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg