Осъден съм да изплатя изискуем кредит. Какво представляват авансовите такси в случая?

здравейте,имам нужда от едно разясняване относно един изискуем кредит.осъден съм да изплатя кредита си поради факта че не съм плащал вноски 6 месеца.въпроса ми е следния:съда ме осъжда да заплатя 993.66 лв.главница 11.88 лв.наказателна лихва за прoсрочие на главница.26.32 за пресрочена лихва за периода и 25 лева-разноски по делото.до тука добре но частния съдия изпълнител ми иска сумата 993,66 главница 38.20 лихви 25 лв.съдебни разноски 312.00 лева авансови такси и 113.28 лв. т.26 от тарифа за таксите и разноските към частните съдебни изпълнители. от цялата работа съм съгласен да заплатя на три етапа дължимата сума и съм съгласен със нея освен 312.00 лева авансови такси.може ли да ми поясните за какво са тези авансови такси?и защо съда не е упоменал тази такса към изпълнителния лист?

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Както вече Ви е известно при стартиране на съдебен процес за необслужван заем, длъжникът дължи освен главницата и наказателните лихви, и съдебните разноски. Таксите, които се събират от ЧСИ се определят с Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители. Според посочената от Вас т.26 от Тарифата за изпълнение на парично вземане се събира такса върху събраната сума. За суми от 100 – 1000 лв. дължимата такса е 15 лв. + 10% за горницата над 100 лв. Доколкото разбираме за тази дължима сума нямате възражение. Авансовите такси, които Ви притесняват са посочени в Раздел 4 на Тарифата. Според Закон за ЧСИ чл. 80 от него „За всяко действие на частния съдебен изпълнител дължимата такса, определена с Тарифа във връзка с извършване на изпълнението, се внася авансово”. Авансови такси са:

1. Обикновените такси (те се събират само за действия, изрично посочени в Тарифата и не зависят от материалния интерес);
2. Пропорционални такси (те се събират в процент от материалния интерес);
3. Допълнителна такса (дължи се за действия по индивидуално принудително изпълнение в неработно време или в почивни и празнични дни).
4. Допълнителни разноски

Всички тези такси се заплащат от взискателя и са дължими от длъжника. Също така според Закон за ЧСИ чл.79 (1) „За събиране на таксите по изпълнението се изготвя сметка в два или повече еднообразни екземпляра, подписани от частния съдебен изпълнител, единият от който се връчва на задълженото лице”.

Считаме също така, че тези 312 лв. представляват дължимите суми, за да бъде спряно съдебното производство. Според ГПК при заплащане на 30% на сто от стойността на предявените срещу длъжника искове се спира съдебното производство.

За повече информация Ви съветваме да се обърнете към услугите на адвокат, който ще има възможността да Ви информира повече, тъй като ние не сме специализиран сайт за предоставяне на правни услуги.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте Искам да Ви попитам следното: Осъдена съм за неплатен кредит към ДСК.Запориран ми е задграничния паспорт както и тези на съдлъжника и гаранта.Когато говорих с ЧСИ той ми каза че трябва да дам 30% от стойността на иска т.е на 8800лв са 2640лв и остатъка на 10 равни вноски. Аз такава възможност нямам.Безработна съм и няма как да дам такава сума. Имам предложение да работя в Гърция но тъй като нямам право да напускам страната не мога да се възползвам от тази възможност. Затова Ви питам има ли начин тези пари да се погасяват на някакви нормални вноски (ЧСИ каза че само 30% и 10 равни вноски) и колко от тази сума трябва да покрия за да се махне запора на паспорта ми.
За да бъде спряно принудителното изпълнение, а впоследствие и премахването на забраната за напускане на страната, ЧСИ Ви е предложил споменатата в ГПК ситуация, при която длъжника трябва да заплати 30 на сто от сумата на заведените срещу него изпълнителни листове и се задължи всеки месец да внася по 10 на сто от тях. Разбира съществува възможност за договаряне на друга по-облекчена схема, по която да се изплаща задължението, но това зависи изцяло от ангажирания със случая ЧСИ.

Принудителната административна мярка се премахва след прекратяване на изпълнителното производство. Ако забраната бъде премахната и Вие заминете за чужбина, най-вероятно кредитора ще се обърне към другите задължени лица по заема, след което те ще заведат иск срещу Вас до размера на заплатените суми + законната лихва за забава.

Съветваме Ви да поговорите с ЧСИ и евентуално да постигнете споразумение за друга схема.

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте,взех заем от "ИзиКредит"...в момента съм много затруднен финансово и закъснх със вноската си 2 седмици,след това ме намериха на адреса в работата ми кредитния консултант и 2-ма мъже и ме заплашиха със съд и т.н.намерих 100лв.и си платих 2-те вноски,но следващата ми е след 5 дни,но мисля,че няма да успея да платя скоро(поне 2,3 седмици).какво може да стане...!?благодаря.
Според общите условия на EasyCredit финансовата институция могат да обявят кредита Ви за предсрочно изискуем при забава на 2 поредни вноски. От условията не се разбира дали двете вноски не са изплатени или просто плащането им не е било извършено в точния ден.

Според Закона за кредитните институции, кредиторът може да обяви задължението за предсрочно изискуемо при забава на дори една вноска по него. Това обаче рядко се случва и обикновено кредитора се опитва да се свърже с кредитополучателя, за да се уточни кога ще успее да си погаси задължението по вноската. Повече информация за процедурата по предсрочна изискуемост на задълженията можете да намерите тук.

Можем единствено да предполагаме какво точно ще предприеме EasyCredit във Вашия случай. Ако съдим по това, което ни разказвате, то има шанс ситуация да се повтори и от EasyCredit да Ви потърсят отново.

Надяваме се да сме Ви били полезни.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Здравейте,осъдена съм за кредит,който вече изплащам на ЧСИ. Бих искала да ви попитам някои неща: - ако реша да си вадя свидетелство за съдимост,там ще пише ли че съм съдена; - в момента съм по майчинство в размер на 240 лв. Колко от тях може да и взима ЧСИ; - живея под наем,като адреса не отговаря на адреса в личната ми карта. Има ли право ЧСИ да изземва вещи от сегашния ми адрес,или от адреса по лична карта (там живеят родителите ми) при положение че нищо не е е на мое име; Благодаря ви за вниманието
Здравейте.
 
Свидетелството за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице. Изисква се при постъпване на работа. Също при кандидатстване за получаване на определени разрешителни - за притежание на оръжие, за търговия с ценни книжа и др., както и при регистриране за упражняване на определени професии, като адвокат, лекар, архитект. След като това е документ, чрез който се удостоверява криминалното минало на конкретно лице, то това че сте осъдена да погасявате задължението си към кредитор не означава, че ще бъде отразено в този документ. Накратко заведените дела, предмет на изпълнително производство не представляват криминално деяние и не се вписват в свидетелството за съдимост на лицето. Такава възпитателна роля при наличие на съдебни кредити играе системата на кредитна задлъжнялост на клиентите на банките - ЦКР. В този регистър се отразява лошата кредитна история и често е причина за отказ от получаване на нов заем.
Друго особено във Вашия случай е, че докато сте в отпуск за гледане на дете до 2 години, запор на обезщетението , което получавате не може да бъде правен. Това се дължи на факта, че обезщетенията получавани от фондовете на ДОО, за възникнал случай по КСО, са несеквестируеми. Тези обезщетения нямат характер на доходи от труд и съгласно Гражданския процесуален кодекс (чл. 446) запори върху тях не могат да бъдат налагани. Това означава, че ако имате наложен такъв запор е нужно да предприемете мерки по неговото премахване. Това може да стане като запорното съобщение следва да се върне на съответния съдия изпълнител. Връщането на запорното съобщение е необходимо да бъде придружено с обяснително писмо, в което е необходимо да бъдат изложени мотиви относно липсата на законно основание за налагането и изпълнението на подобен запор. Въпреки, че този доход така да го наречем е несеквертируем, СИ често налагат запори върху него. Това се дължи на факта, че те няма как да проверят на какво основание длъжника получава определена сума в банката, както и вида на тези доходи.
В случай, че спрете да обслужвате кредита си към СИ най-вероятно ще бъде извършен опис на движимите вещи, където сте регистрирани по постоянен адрес. Във Вашия случай това е адреса на родители Ви. За да бъде осуетен описа те следва да представят документи, доказващи, че тези вещи не са Ваши. Повече информация по темата може да намерите тук.
 
Надяваме се, че сме били полезни.
 
Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
здравейте ! поръчител съм на заем и имам запор на банкпова сметка по която получавам само майчинство и детски . искам да попитам някой със опит няма ли начин съдията да пусне кредитополучатия за издирване? наистина ли ние поръчителите нямаме никАКВИ ПРАВА и сме длъжни да изплащаме чужди заеми докато самите длъжници могат да си живеят живота в чужбина и никой нищо не им прАви
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.