Здравейте,

Единственото, което можем да направим е да Ви предложим са няколко съвета:

- Проверете в договора с банката дали се предвижда погасяване на месечни вноски. Обикновено погасяването на дълг по кредитна карта се погасява в размер по решение на клиента, но не по-малко от процент, определен от издателя на картата. Има и още 2 начина на погасяване – на равни вноски и да се плати цялата усвоена сума или част, по-голяма от минимума. За това Ви съветваме да разгледате договора и как е описано погасяването там. Опасяваме се, че няма да има клауза за погасяване на задължението от пенсията (заплатата) на картодържателя, тъй като по правило кредитните карти нямат погасителен план по който да се правят вноски. Единствено ако погасяването е равни вноски или на определен минимален размер е възможно вноските да се погасяват автоматично от сметката. Дори и в тези случаи това трябва да се заяви, ако не е договорено така в самото начало;

- Относно това как ще бъдат удържани сумите, отново Ви съветваме да проверите договорът какъв е, а най-добре е да разговаряте с банката за повече подробности. Цялата пенсия не може да бъде взета, защото съществуват ограничения за минимално изискуем доход. С този доход клиентът трябва да е в състояние да си осигури екзистенц-минимума нужен за неговия живот. Тук съветът ни е да попатепа в банката при одобряване за кредит какъв минимален доход на член от домакинството изискват. То би трябвало да е частта от пенсията, върху която трябва обезателно да остава.
Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ