По различни причини натрупах два заема и няколко кредитни карти, плюс един кредит от небанкова институция. Не мога да се справям. Какво ме чака?


1 гласа6864 прочитания

Здравейте, проблемът ми е следния: По различни причини натрупах два заема и няколко кредитни карти, плюс един кредит от небанкова институция. Поръчител съм и по кредит, който не се обслужва редовно. От година заплатата ми е по малка от общите ми месечни задължения и само преливам от една карта в друга. Е, дойде моментът, когато всички карти са празни и задълженията ми са колкото две заплати на месец. Не мога да се справям. Какво ме чака? Явно ми предстоят няколко запора :( Цялата ми заплата ли ще ми взимат? Могат ли да ми вземат жилището, което ми е единствено? Не съм женен и нямам деца. Майка ми живее при мен. Благодаря предварително!
Свързани статии
При направено просрочие банките задължени ли са да уведомяват клиентите си за размера на просрочието? Дори да са начислили наказателни лихви, трябва ли да уведомят клиента или ние трябва да гадаем какво искат? при просрочен кредит банката имали право да запорира ЦЯЛАТА заплата без да се съобрази че имам и други задължения, където съм без просрочване и нормално ли е да оставят човек без никакви средства? преди няколко дни реших да стана поръчител на приятел, попълнихме документите и готово. но днес ми се обаждат от банката и ми заявяват че не мога да стана поръчител понеже съм имал кредит от 800лв който не съм обслужвал. възможно ли е това да се получи от евролаин карта която така и не получих след изтичането на старата преди около година и повече? Просрочих си вноската по кредит, ами сега? Съдлъжник съм по кредит в Банка ДСК, който не се обслужва. След една седмица кредитът ако не обслужи влиза в просрочие. Какви защитни механизми бихте ме посъветвали да предприема, при положение че кредитополучателя се оказа свръх несериозен човек?
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Според предприетото изменение през 2007 г. на Закон за кредитните институции и по-точно чл. 60 (2) от него при неплащане на една или повече вноски на уговорената за това дата банката има право да обяви отпуснатият кредит за предсрочно изискуем.

От тук и отговорите на въпросите, които Ви интересуват, могат да бъдат намерени в Гражданско Процесуалния Кодекс.

Размерът на несеквестируемия доход е определен в чл. 446 от ГПК.

Несеквестируем доход
Чл. 446. (1) (Изм., ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:
1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;
2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;
3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;
4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.
(2) (Нова, ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.
(3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.


При положение, че месечния Ви доход не е достатъчен за удовлетворяване на вземанията, Взискателите биха могли да насочат изпълнението на паричните вземания и върху друга Ваша собственост – движими и недвижими вещи.

В чл. 444 от ГПК са посочени вещите, неподлежащи на принудително изпълнение – т.е.вещите за лично ползване на длъжника, които не биха могли да бъдат отнети.

В същия член е споменато и за несеквестируемите жилищни площи. Обаче, ако жилището е залог по ипотечен кредит, изискването за несеквестируемост отпада (съгл. чл. 445 (1)), при подаване на иска от страна на ипотекарния кредитор..

Тук бихте могли да видите Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство, а тук за несеквестируемите вещи.

Принципно, за да се стигне до опис на имущество и обявяване на публичната му продажба, трябва да бъдат изпълнение няколко процедури.

Повече за процеса и процедурите можете да прочетете в ГПК – Част пета – Изпълнително производство.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
небанковите кредити въведени ли са вече в кредитния регистър в смисъл при кандидатстване за кредит в банка възможно ли е да разберат че имам небанков заем
Във връзка с правото на достъп до ЦКР, което беше предоставено на финансовите институции с последните изменения на ЗКИ от 03.2009, последните имат гратисен период от 6 месеца, в който трябва да приложат изисквания за предоставяне и ползване на информация от ЦКР.

Към момента кредитите, предоставени от небанковите финансови институции все още не фигурират в ЦКР, но това не означава, че банките нямат свои методи за проверка на тази информация.

Съветваме Ви да декларирате Вашия кредит при кандидатстването Ви за кредит.


Надяваме се, че информацията Ви е полезна.
Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Искам да коментирам с вас. Защо в България няма поне една банка която да отпуска кредити на нередовни длъжници.Повярвайте ми, нито един от тях ако сега им се даде възможност да си погасят кредитите, не биха повторили грешката си/да не ги изплащат редовно/, вероятно биха предпочели да стоят гладни/фигуративно казано/, но повярвайте ми ще плащат. Само че , никой не вярва. Аз също имам нередовни кредити, който сега ако има възможност би плащала без закъснение дори;но е късно. Та затова питам, наистина ли никоя банка не помага на такива нередовни длъжници,дори с по-високи лихви по кредитите, бих предпочела това, отколкото да ми удържат от заплатата и да се трупат лихви. Благодаря ви.
За съжаление няма банка, която би отпуснала кредит на нередовни длъжници. Имайки предвид повишените критерии спрямо кредитополучателите, бихме казали, че банките започнах доста селективно да подбират своите клиенти, на които биха отпуснали кредит. След задължителна проверка от страна на банките в ЦКР веднага ще си проличи статуса Ви на нередовен платец. От друга страна нередовните платци носят висок риск за банките и нагласата на банките е, че такива клиенти биха влошили кредитното им портфолио.

Съветваме Ви да се обърнете към банката, от която Ви е кредита за евентуалното му предоговаряне (смяна на условията по кредита – срок, лихвен процент и т.н.) с цел възможното му погасяване от Ваша страна.

Тук можете да получите информация относно просрочието на даден кредит повече от 90 дни.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.
 
Поздрави!

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Добър ден! Изтеглих потребителски кредит през 2005 година в размер на 350 лв., платих първите 2 вноски след което заминах за чужбина. Върнах се скоро и днес получих писмо от кредитора че моето задължение е изкупено от друг кредитор и то вече е към новият кредитор. Новият кредитор съответно изисква погасяване на кредита. Искам да го платя и съжалявам че не успях да го направя преди да замина. Въпросът ми е дали наистина е възможно задълженията ми да са изкупени от друг кредитор и на новият или старият кредитор трябва да го изплатя. Не намирам никаква информация за фирмата обявена за нов кредитор, възможно ли е да е измама при положение че не съм получила писмо от старият ми кредитор за такова прехвърляне а само от "новия"? Благодаря предварително. Извинявам се за дългото обяснение.
Възможно е задължението Ви да е било продадено.

За съжаление не бихме могли да знаем какво се е случило, по тази причина най-доброто, което можете да направите е да се обърнете към „стария” кредитор за повече информация.

От там биха могли да Ви кажат дали задължението е продадено и на кого.

От там биха могли да Ви насочат как да се свържете с новия кредитор.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ