Потърпевша съм в ПТП. Имам ГО и каско при един и същ застраховател, виновното лице има ГО при същия застраховател, поради което ми беше обяснено, че имам право на обезщетение само по ГО или по Каско - да си избера. Правилно ли е това?

Потърпевша съм в ПТП . Имам ГО и каско при един и същ застраховател, виновното лице има ГО при същия застраховател , поради което ми беше обяснено, че имам право на обезщетение само по ГО или по Каско - да си избера.Правилно ли е това?

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Здравейте.

В действителност при завеждане на щетите от застрахователната компания ще Ви накарат да декларирате, че сте задължени ако получите обезщетение по същата щета да го уведомите. Застрахователните компании правят това за да избегнат риска от надзастраховане. В случай на надзастраховане  застрахователят има право да намали застрахователната сума до размера на застрахователната стойност, като договорът остава валиден Ако застрахователното събитие не е настъпило, но има надзастраховане – намаляването на застрахователната сума става с намаляване на бъдещите премии. Ако застрахователното събитие настъпи и има надзастраховане застрахователя не е длъжен да върне разликата между застрахователната сума и застрахователната стойност, освен ако застрахования е добросъвестен (не е знаел за надзастраховането), като добросъвестността се предполага.

Практиката показва, че обезщетенията, получени по линия на авто каско са действителни като размер. При застраховка Гражданска отговорност често получените суми не са достатъчни, за да покрият щетите. Друго предимство на каското е, че има възможност щетите да бъдат отстранявани в т.нар. „доверен сервиз“ на застрахователя.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.